Moderne ægtepar kæmper om tid til sig selv

Den største trussel mod det moderne ægteskab er tiden. Men det er ikke tiden til hinanden, mange par kæmper om det er snarere tiden til sig selv

Mange par har så travlt med at dyrke deres krop og karriere, at de glemmer, at et velfungerende ægteskab kræver tid og omsorg.

Mange par har så travlt med at dyrke deres krop og karriere, at de glemmer, at et velfungerende ægteskab kræver tid og omsorg.

Derfor er tidsmangel blevet den største trussel mod det moderne ægteskab, mener præst Pernille Østrem fra Stefanskirken på Nørrebro i København. Ifølge hende er mange ægtepar i dag ikke klar over, hvor meget tid det egentlig tager at skabe fundamentet til et godt, livslangt ægteskab:

”Hvis man ikke har investeret tid i ægteskabet, vil det være meget skrøbeligt, når man møder smerte, tab og sygdom senere i livet,” siger hun.

Fremtidsforsker og sociolog Birthe Linddal er enig. Men ifølge hende er tiden især blevet en udfordring for ægteskabet, fordi mange par kæmper om den. De vil nemlig have den for sig selv.

”Der foregår en konstant forhandling om tiden: Hvem får 'fri', og hvem skal tage 'vagterne' underforstået tiden med børnene. Det skyldes, at mange har været vant til en høj grad af frihed, inden de gik ind i ægteskabet og fik børn,” siger hun og understreger, at det moderne ægteskab er kontraktliggjort.

”Vi forventer at have den samme tid til os selv som før. Og kan man i ægteskabet ikke blive enige om 'arbejdsfordelingen', kan det blive en stor trussel mod parforholdet,” siger Birthe Linddal.

Psykolog Mattias Stølen Due fra Center for Familieudvikling mener, at tidspresset og de høje forventninger til os selv i værste fald kan være meget ødelæggende for et ellers godt ægteskab:

”Mange ægtepar brænder ud, fordi de vil gøre karriere, have børn, bygge hus og realisere sig selv på en og samme tid. Og til sidst er der ingen energi tilbage til parforholdet. Lægger man dertil, at mange samtidig har nogle meget høje forventninger til både parforholdet og samlivet, så har man en svær situation. For ingen kan leve op til alt det,” siger han og understreger, at de fleste ægteskaber formentlig ville stå stærkere, hvis man sænkede forventningerne og skruede ned for ræset.

Hvilket også en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed bekræfter. Den viser, at småbørnsforældre har lige så meget fritid pr. dag til sig selv som for 45 år siden: nemlig fem timer. Så når flere ægtepar kæmper om tiden til sig selv, er det altså ikke et udtryk for, at de har fået mindre af den, men snarere at deres forventninger og ambitioner til sig selv og deres liv er vokset markant.

Præst Pernille Østrem er ikke i tvivl om, at mange ægtepar ville styre sikkert uden om de værste skilsmissefælder, hvis de passede bedre på hinanden og brugte tiden sammen i stedet for kun at prioritere tiden til sig selv.

”Hvis moderne mennesker gik lige så aktivt og engageret ind i deres ægteskab, som de forfiner og dyrker deres krop og karriere, ville mange have bedre vilkår for at komme igennem livets faser sammen,” siger hun og understreger, at man skal tænke på ægteskabet som et fællesskab:

”Man er nødt til at opbygge et arbejdsfællesskab, hvis et livslangt ægteskab skal kunne bære, at den ene mister jobbet, eller man oplever store tab. Det er faktisk et fornemt mål, og det bør være det, man kæmper for. For når det lykkes, og man stadig har hinanden, når en krise er stået igennem, så er det en af de dybeste og største oplevelser her i livet.”

Læs interviews med fem danske ægtepar, der lever sammen i medgang og modgang:
 
Sammen kan vi klare livets udfordringer 
Vi er dér, hvor vi allerhelst vil være 
Vi har altid kæmpet hårdt for kærligheden
Vi kan bære hinanden, som vi er 
Jo ældre man bliver, desto mere bange bliver man for at miste den anden