Skoven breder sig i Danmark

Det danske skovareal vokser, og politisk er målet, at skovene skal fylde mindst 20 procent. Det kan ikke lade sig gøre, mener kritikere

Det afgørende er, om samfundet bruger penge på at købe en del af jorden fri til skov.
Det afgørende er, om samfundet bruger penge på at købe en del af jorden fri til skov.

Ser man Danmark fra oven, farves landet hvert år mere og mere grønt. Danmarks areal af skov er steget konstant i 200 år, så 14,1 procent af landets areal nu er skov. Omkring 1800 var blot to-tre procent dækket af skov.

I 1989 satte et bredt flertal i Folketinget et mål om at fordoble Danmarks skovareal i løbet af 100 år fra daværende 12 procent. Og i 2002 fastholdt VK-regeringen målet, så skovlandskaber dækker 20-25 procent af Danmarks areal inden for 80-100 år.

En målsætning, der kan være svær at føre ud i livet, siger Michael L. Jess, direktør for Natur og Plan i Danmarks Naturfredningsforening.

”Den hidtidige kapitalisering af landbrugsjord, landbrugets gæld, produktionsapparatet og den hidtidige landbrugsstøtte gør det svært at forestille sig en større markedsdrevet omlægning af landbrugsjord til skov.”

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har også svært ved at forestille sig, at målet kan indfries.

”Det forhold, at flere mennesker flytter til byerne, giver mere plads på landet, men landmændene flytter ikke fra landet. Det afgørende er derfor, om samfundet bruger penge på at købe en del af jorden fri til skov. Arealmæssigt burde der være plads til mere skov, men rent økonomisk tror jeg ikke, at der er nogen, der er i stand til at løfte ambitionen om en fordobling af skovarealet.”

Hos interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer tror man heller ikke på ambitionerne om at forøge skovarealet, så det dækker 20-25 procent af Danmarks samlede areal inden for 80-100 år.

”Det er et positivt mål, men fordi vi bliver flere og flere mennesker på kloden, øges efterspørgslen på fødevarer. Derfor sker der et niveauskift i prisen på sukker, korn og mælk, og så ser man en større efterspørgsmål på landbrugsjord. Har man et ønske om at leve på sin jord, kan man ikke gøre det med skov, men via fødevarer,” siger næstformand Lars Hvidtfeldt.

Senere i år fastlægges et nyt nationalt skovprogram, og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) mener, at der er behov for at øge skovarealet.

”Målet om at fordoble skovlandskaberne frem mod 2100 er et godt og ambitiøst mål. Det har der været bred politisk opbakning til, og det mener jeg, vi bør holde fast i. Selvom der er et stykke vej endnu, er det ikke urealistisk at nå. Vi har 14-15 procent skov i Danmark, og hertil kommer de områder, som knytter sig til skoven og sammen udgør skovlandskaberne,” siger miljøministeren.