Hver anden dansker bifalder selvtægt

Næsten hver tiende har selv udøvet selvtægt, viser undersøgelse. Den dalende autoritetstro presser vores retskultur, mener eksperter

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af danskerne finder det acceptabelt for eksempel at angribe og såre en indbrudstyv, mener lektor ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet Søren Flinch Midtgaard.
Det er bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af danskerne finder det acceptabelt for eksempel at angribe og såre en indbrudstyv, mener lektor ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet Søren Flinch Midtgaard.

Er vi ved at udvikle en bekymrende selvtægtskultur i Danmark? Det diskuterer forskerne med mellemrum, og flere retseksperter har løbende ment, at selvtægten er stigende, og at den presser vores retskultur og forståelse af, hvor langt loven kan strækkes.

Men indtil nu har der ikke været undersøgelser af selvtægtens omfang. Derfor har Kristeligt Dagblad fået analyseinstituttet YouGov til at foretage en meningsmåling, og den viser, at 46 procent af danskerne synes, det er i orden at tage loven i egne hænder i visse tilfælde. Otte procent har selv begået selvtægt.

46 procent er et højt tal, mener professor i retssociologi Jørgen Dalberg-Larsen fra Aarhus Universitet, eftersom næsten halvdelen af befolkningen dermed bifalder en ulovlig handling. Han forklarer den høje accept med, at politireformen i 2007 førte til stor kritik af politiets indsats og en række eksempler på borgere, der følte sig utilstrækkeligt hjulpet.

”Det er netop, når folk mener, at loven ikke slår til, at der typisk bliver begået selvtægt. På den lidt længere bane er det også nemt at forestille sig, at bølgen af særligt amerikanske voldsfilm, hvor selvtægt bliver glorificeret, har påvirket den almindelige opfattelse af, hvornår det er i orden at sætte sig ud over loven,” siger Jørgen Dalberg-Larsen, som samtidig tilføjer, at det er svært at konkludere noget entydigt ud fra tallene, fordi der findes så mange former for selvtægt.

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af danskerne finder det acceptabelt for eksempel at angribe og såre en indbrudstyv. Det mener ligeledes lektor ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet Søren Flinch Midtgaard, som beskæftiger som med den etiske og moralske begrundelse af love og politikker.

”Det kan måske ses som udtryk for en lidt grov retfærdighedsopfattelse, der går på, at hvis man bryder ind i andre folks hjem eller butikker, så 'har man fortjent det', hvis offeret forsvarer sig og måske endda straffer én. 'He had it coming to him', som amerikanerne siger.”

Omfanget af selvtægt i Danmark er meget usikkert, og det er umuligt at sige med sikkerhed, om det er stigende eller faldende, påpeger retseksperter, som samtidig undrer sig over, at det forholder sig sådan. For der er ganske mange eksempler på selvtægt i medierne, og de udtrykker formentlig en generel tendens til, at folk er blevet mindre autoritetstro end tidligere, siger Jørgen Dalberg-Larsen med henvisning til en retsbevidsthedsundersøgelse fra Aalborg Universitet.

Flere forskere har tidligere udtrykt bekymring over udviklingen. Blandt andre professor Hanne Petersen fra center for retskulturelle studier på Københavns Universitet, der mener, at selvtægten presser vores retskultur. For nylig viste to undersøgelser fra fagforbundene HK Kommunal og Foa, at offentligt ansatte oplever flere grove, truende eller ligefrem voldelige borgere, der er frustrerede over deres sagsbehandling. Det samme oplever advokat og konfliktmægler Tine Monberg.

”I takt med de mange offentlige besparelser er der flere, der får nej til noget, de mener at have krav på. Og i en stadig mere rethaverisk kultur skal der måske bare ikke så meget til længere, før kæden hopper af,” siger hun.

Opbakningen til selvtægt ville dog næppe være den samme, hvis man bad folk reflektere mere over emnet, mener lektor Søren Flinch Midtgaard.

”Jeg tror, de fleste, hvis de tænkte lidt nærmere over det, ville se det uheldige i, at borgere udover at forsvare sig med de nødvendige midler også selv udmåler og udøver straffe. For det vil med stor sandsynlighed føre til vilkårlige og måske også i nogle tilfælde alt for hårde straffe.