Danmark er blevet en trailer-stormagt

På fire år er mængden af små påhængsvogne til danskernes biler vokset med 10 procent og nærmer sig nu 900.000

Traileren - eller 'jydekrogen' - er særligt populær i Danmark. Det bunder blandt andet i danskernes glæde ved at agere amatørhåndværkere i hus og hjem, mener forsker.
Traileren - eller 'jydekrogen' - er særligt populær i Danmark. Det bunder blandt andet i danskernes glæde ved at agere amatørhåndværkere i hus og hjem, mener forsker. Foto: Lars Laursen.

I år rundede antallet af påhængsvogne på under to tons i Danmark 876.548.

I løbet af de seneste fire år er antallet af trailere ifølge Danmarks Statistik vokset med over 10 procent, så der i dag kun er omkring seks mennesker for hver trailer i Danmark.

Set i forhold til det øvrige Europa er Danmark en trailer-stormagt, idet andelen af trailere i forhold til indbyggere kun er større i Norge og omtrent lige så stor i Finland.

Tyskerne har langt flere, næsten 6,4 millioner trailere, men da indbyggertallet er over 80 millioner, er der faktisk 12 tyskere for hver trailer i landet, fremgår det af den europæiske statistikenhed Eurostats data om motorkøretøjer og tilhørende påhæng i 23 europæiske lande.

Den særlige danske trailer-kultur er ikke et felt, der har optaget hverken sociologer eller trafikforskere meget, men ifølge Per Homann Jespersen, trafikforsker og lektor ved Roskilde Universitet, spiller danskernes forkærlighed for at agere amatørhåndværkere i hus og have formentlig en rolle.

”På grund af den høje beskatning har vi i Danmark mange gør det selv-folk. Det kan også forklare, hvorfor samme tendens gør sig gældende i Norge. Fordi vi synes, det er for dyrt at få en håndværker ud, skal vi selv køre rundt og hente materialer i byggemarkedet og senere køre affald på genbrugspladsen,” siger han.

Helt i overensstemmelse med københavnernes fordomme er andelen af trailere ekstra høj i Jylland. I Region Midtjylland købes 70 procent af de nye personbiler med anhængertræk, mens andelen i hovedstaden kun er 44 procent. Men selvom københavnerne driller jyderne med deres ”jydekroge” og trailere, er trailere så udbredte, at de må anses for et landsdækkende fænomen.

”Hvis jyderne har ekstra mange jydekroge og trailere, kunne det hænge sammen med, at mange jyder har en god sidebeskæftigelse med at køre til Tyskland og hente øl eller andre varer i store mængder,” siger Per Homann Jespersen, som påpeger, at det østtyske slangudtryk for jydekrogen er Hamsterhaken, en hamstrekrog. Udtrykket går tilbage til DDR-tiden, hvor borgerne vidste, at når de stødte på en vare, det overhovedet var muligt at købe, gjaldt det om at købe stort ind.

”Jeg har også selv en jydekrog på min bil, men jeg plejer at sige til mine jyske venner, at ovre hos os i København hedder det en hestebokskrog,” forklarer trafikforskeren.

Mette Jensen er sociolog og tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet og har siden 1970'erne forsket i, hvad danskerne bruger deres bil til. Hun konstaterer, at mange danskere har et meget tæt forhold til bilen, og hun ser den store og stigende brug af trailere i forlængelse heraf:

”Når der er næsten 900.000 trailere i Danmark, må der også være rigtig mange biler, der har en trækkrog. At så mange danskere får trækkrog og trailer, vidner ikke alene om, at biltransport er vigtig for danskerne, men at vi også altid er åbne for at udvide bilens muligheder.”