En jydekrog til danskheden

Dybest set er traileren blot nutidens pendant til en hestevogn. Men i det trailer-begejstrede Danmark er den symbol på, at der findes dele af landet præget af flid, foretagsomhed og lidt længere afstand mellem husene

Tegning: Rasmus Juul.
Tegning: Rasmus Juul.

”Enestående muligheder for en dygtig mand”.

Sådan lød annonceteksten i Fyens Stiftstidende i 1936, da smedeforretningen i den lille vestfynske by Brenderup blev sat til salg. Køberen hed Ove Justesen, og den videre historie skulle vise, at annoncen ikke overdrev.

Efter i de første år primært at have repareret landbrugsmaskiner for de lokale gik den driftige smed i 1952 i gang med at udvikle og producere trailere til personbiler, og allerede i 1970'erne havde virksomheden vokset sig for stor til smedjen i Brenderup og flyttede til en fabriksbygning i Nørre Aaby nogle kilometer borte. I dag er Brenderup-traileren et internationalt brand, og mere end en million trailere er sendt fra den fynske virksomhed ud på de europæiske landeveje.

Brenderup-traileren er ikke den eneste trailer på det danske marked, men det er en af de ældste og mest udbredte. Den var så tidligt på færde, at Ove Justesen også måtte udvikle et anhængertræk til de personbiler, som skulle trække påhængsvognene. Mange af de tidligste jydekroge kom altså fra Vestfyn.

Selve slangudtrykket jydekrog er langt yngre. Dansk Sprognævn har først registreret ordet i 1999. Det bunder i, at det ikke mindst i hovedstaden forbindes med den jyske provins at eje en trailer eller anden form for påhængsvogn til bilen og derfor have behov for at have en krog bagpå. Og krog og trailer handler ikke bare om transport, men om en bestemt måde at være dansker på.

Hvis den forrige ting i denne artikelserie, Christianiacyklen, ikke var en ting, der skabte Danmark, men kun det moderne danske storbyliv ja, så er traileren det transportmiddel, som symboliserer det øvrige Danmark, hvor afstanden mellem husene er lidt større.

Til gengæld vidner den samlede mængde af trailere i Danmark 876.548 om, at hvis traileren er et jysk fænomen, så er næsten alle vi danskere jyder for Vorherre.

”Det kan godt være, at traileren er mere jysk end dansk,” erkender lektor og nationalismeforsker Michael Böss fra Aarhus Universitet, som har foreslået traileren til listen over de 10 ting, der skabte Danmark.

Han tilføjer, at enhver, der har prøvet at køre ud på genbrugspladsen en lørdag, kan få et indblik i ”det danske folkelige liv med traileren som omdrejningspunkt”. Det handler om et Danmark, hvor man gør det selv, finder pragmastiske løsninger og hjælper hinanden. .

Michael Böss henviser til Ellen Damgaard, tidligere museumsleder ved Lemvig Museum. Hun stod i 1999 bag en kortlægning af, hvad der anses for særlige vestjyske værdier, og fandt frem til, at dovenskab i hvert fald ikke var en af dem. Lige fra begyndelsen af 1800-tallet er flid og foretagsomhed kædet sammen med vestjyderne.

”Der er en fordom om, at vest- og nordjyder kører rundt med deres trailere og krejler og laver sort arbejde for hinanden. Men sort arbejde er ikke specielt jysk. Derimod kendetegner det området, at traileren anses for næsten uundværlig i det daglige. Det skyldes, at det er et område af landet, hvor man ikke nødvendigvis køber sin steg hos slagteren, men måske henter et helt lam eller en ko til fryseren,” siger Ellen Damgaard.

Hun mener imidlertid ikke, at traileren har forandret Danmark væsentligt. Hun ser den snarere som en naturlig forlængelse af en gammel tradition for transport, som vi tidligere havde hestevogne til.

For to år siden satte nogle journalister fra Danmarks Radios jyske P4-regionalredaktioner sig for i en serie radioudsendelser med fællestitlen ”Provinsen” at undersøge 25 danske fordomme om jyder.

To fordomme var, at alle jyder har en trailer, og at alle jyder krejler. Helt parallelt med Ellen Damgaards iagttagelser var det med krejleriet den særlige jyske blanding af foretagsomhed og småulovlig virksomhed en af de to fordomme, som statistik og eksperter kunne afkræfte. Den anden var fordommen om, at jyder ikke kan smalltalke. Men mængden af trailere i Jylland viste sig at være så stor, at fortællingen om jyden, jydekrogen og traileren ikke kan afskrives som en myte, fortæller journalist Mikkel Skovsgaard, som stod bag radioudsendelserne og i dag er vært på Tv Syd i Kolding.

”Det er rigtigt, at anhængertræk og trailer er en ret jysk ting, men selv i Jylland kan man klare sig uden. Jeg har for eksempel ikke anhængertræk på min bil,” siger han.

Steen Bo Frandsen er professor og forskningsleder ved Institut for Grænseregionsforskning under Syddansk Universitet. Han har tidligere skrevet om ”Opdagelsen af Jylland” i form af de forestillinger om jyder, der især er udgået fra hovedstaden, og som siden 1800-tallet har været med til at konstruere billedet af en særlig jysk måde at være på.

”Københavnerne har altid haft et billede af jyderne som driftige, effektive, gode til at bestille noget og gode til at tjene penge. Traileren som symbol på en særlig del af Danmark ligger godt i forlængelse af de klassiske økonomiske stereotyper om forskellene mellem landsdelene,” siger han og tilføjer, at det forholder sig med trailer-stereotypen som med de fleste andre stereotyper: Selvom det er en stereotyp, er der nok noget om snakken:

”Billedet af den jyske trailerkultur er ikke grebet ud af den blå luft. Der er i Jylland ikke alene længere afstande, der er også en anden økonomisk struktur. Flere er selvstændige erhvervsdrivende. Folk tjener i højere grad deres penge selv og har et transportbehov i dén forbindelse frem for blot at tage cyklen eller bussen ind på kontoret. Og det er min fornemmelse, at vestjyderne ikke alene har længere til lossepladsen end københavnerne, de har også mere, der skal køres derhen.”