Prøv avisen

Homoseksuelles ret til adoption er igen til debat

Forskningen viser, at seksuel orientering ikke bestemmer, hvilken type opdragelse børnene får.

For første gang har et dansk homoseksuelt par adopteret et barn fra udlandet. Skepsissen er stadig stor, men forskning viser, at børnene klarer sig lige så godt som alle andre

Det har været tilladt i fire år, men først nu er det lykkedes et dansk homoseksuelt par at adoptere et barn fra udlandet. Rasmus Holm og Thomas Møller Lassen vendte for nylig hjem fra Sydafrika med deres ni måneder gamle datter, Le.

De tre skriver sig ind i en efterhånden lang og til tider ophedet debat om homoseksuelles rettigheder og evner som forældre. En debat, der stadig er stærk, selvom synspunkterne løbende har ændret sig fra være udpræget skeptiske til i dag at være overvejende positive.

Når der skulle gå fire år, fra det blev muligt, til det lykkedes at adoptere, skyldes det dog først og fremmest, at skepsissen over for homoseksuelle par i afgiverlandene stadig er stor men altså tilsyneladende under opblødning.

Skepsissen hører ikke blot afrikanske og asiatiske lande til den trives overalt i verden, også i Skandinavien.

I 2010 viste en dansk meningsmåling, at 48 procent af danskerne var positive over for homoseksuelles adoptioner, mens 40 procent var imod. Flere andre undersøgelser har vist, at skepsissen er endnu større, når det gælder homoseksuelle mænds evner som forældre. Det er især mænd, der har det svært med den konstellation.

I det hele taget splitter spørgsmålet stadig folk, selvom holdningerne løbende har rykket sig.

En oversigt over amerikanske Gallup-undersøgelser viser, at i 1992 mente 63 procent af befolkningen, at homoseksuelle ikke burde få lov til at adoptere, 29 procent var for. I 2007 var tallene 50 procent imod, 47 procent for.

I en helt ny måling fra 2014 er 35 procent imod, 63 procent for.

De traditionelle argumenter imod adoptionsret for homoseksuelle er, at det ikke er naturligt med to forældre af samme køn, og at det mange steder vil give anledning til både mobning og forvirring for barnet.

De primære argumenter for adoption er, at det er diskriminerende at forbyde nogen at stifte familie selvom familiedannelsen for såvel mandlige som kvindelige homoseksuelle par nødvendigvis indebærer, at en tredje person hjælper til og i øvrigt i modstrid med FN's menneskerettighedserklæring.

Dertil kommer, at ingen af de 59 internationale studier, der blev sammenlignet i 2005, har vist, at børn af homoseksuelle forældre skulle være dårligere stillet på nogen områder end andre børn.

Også nyere forskning viser, at børnene ikke bliver mobbet mere, leger andre lege eller har andre værdier end børn, der vokser op med en mor og en far. Forskningen viser i det hele taget, at seksuel orientering ikke bestemmer, hvilken type opdragelse børnene får.