Prøv avisen

Falske anklager om pædofili koster fædre samvær med deres barn

Foreningen Far foreslår, at der bliver oprettet en særlig enhed eller domstol til at tage sig af de mest alvorlige børnesager, for eksempel dem, hvor der bliver ytret mistanke om seksuelle overgreb.

Hvis mor anklager far for pædofili i en samværssag, suspenderes faderens samvær. Det styrker moderens tilknytning til barnet og kan gøre det svært for faderen at genetablere fuldt samvær, selv hvis anklagen er grundløs, siger Statsforvaltningen

”Pædofili!”

Det ene ord kan ændre hele spillet i en samværssag.

Beskyldningen bliver fremsat i hvert fald en gang om ugen i forbindelse med samværssager i Statsforvaltningen mellem forældre, der er uenige om, hvordan de bedst deler barnet, og selvom der nogle gange er hold i anklagen, så er det ikke altid tilfældet. Det siger Bente Koudal Sørensen, kontorchef i Statsforvaltningen.

Der bliver ikke lavet særlige opgørelser på området, men hun vurderer, at der i hvert fald en gang om måneden bliver fremsat en grundløs anklage om pædofili i en samværssag, typisk af moderen.

Foreningen Fars formand Jesper Lohse vurderer, at der er minimum 100 sager hvert år, hvor pædofili-kortet bliver trukket i en samværssag. Foreningen oplever, at beskyldningerne ofte er grundløse.

Statsforvaltningen er forpligtet til at reagere, hvis en forælder lufter en mistanke om overgreb. Det fremgår af ”Vejledningen om Samvær”.

I langt de fleste sager suspenderer Statsforvaltningen rutinemæssigt samværet med den forælder, der beskyldes for at begå overgreb, siger kontorchef Bente Koudal Sørensen.

Hun erkender imidlertid, at det er både svære og ulykkelige sager, især for de fædre, der nægtes at se deres børn, mens sagen står på.

”Vi er meget opmærksomme på dilemmaet. Men vi kan ikke se igennem folk, så vi er nødt til at undersøge beskyldningerne. Det uophævelige dilemma er, at vi ved, at de her beskyldninger en gang i mellem er grundløse, samtidig er vi nødt til ikke at tage chancer,” siger hun.

Bente Koudal Sørensen vurderer, at samværet typisk bliver suspenderet i tre måneder, mens politiet undersøger, om der er hold i anklagerne. Men Statsforvaltningen opgør det ikke. Foreningen Far siger, at sagsbehandlingstiden kan være endnu længere, og at der nogle gange kan gå over et år, hvor en far ikke får lov til at se sit barn.

Det har ikke umiddelbart konsekvenser for moderen, hvis hun ytrer en grundløs anklage i Statsforvaltningen mod faderen, oplyser Bente Koudal Sørensen. Tværtimod kan det blive en fordel, fordi faderens samvær med barnet bliver suspenderet som en konsekvens af anmeldelsen. Det betyder, at moderens tilknytning til det fælles barn bliver stærkere, og det er noget, der bliver lagt afgørende vægt på i samværs- og forældremyndighedssager:

”Det er dilemmaet i de forfærdelige sager. Hvis et forældrepar for eksempel har en syv-syv deleordning, og samværet bliver suspenderet, så kan det også påvirke spørgsmål om bopælsflytning, som domstolene tager stilling til, og sager om forældremyndighed, fordi barnet har fået en større tilknytning til bopælsforælderen i forbindelse med suspenderingen af samværet med samværsforælderen,” siger hun og tilføjer, at det typisk er moderen, der er bopælsforælder, og faderen, som har status af samværsforælder.

Else-Marie Buch Leander, der forsker i frygt for pædofili i Forskningsgruppen Paradox på Aarhus Universitet, siger, at grundløse overgrebsanklager kan udgøre et ”effektivt våben”:

”Der er så stor fokus på seksuelle overgreb på børn i dag, at myndighederne ikke tør andet end at tage anklagerne meget alvorligt. Det skal man naturligvis også. Men desværre kan en overgrebsanklage blive et effektivt våben i en sådan sammenhæng, og der er eksempler på, at mennesker, der står i en presset livssituation, kan ty til en sådan anklage,” skriver hun i en mail.

Foreningen Far foreslår, at der bliver oprettet en særlig enhed eller domstol til at tage sig af de mest alvorlige børnesager, for eksempel dem, hvor der bliver ytret mistanke om seksuelle overgreb.

Enheden skal kunne tage en sag op i det øjeblik, der bliver ytret en mistanke. Det skal ske i tæt samarbejde med eksperter og med fuld adgang til al relevant information og sikre, at suspenderingen af samværet ikke trækker ud til fordel for den forælder, der har fremsat beskyldningerne.