Kristne i Danmark længe før Blåtand

Nye prøver fra fund i Ribe slår fast, at kristendommen kom til Danmark langt tidligere end hidtil antaget, og at et større antal kristne danskere i en længere periode levede side om side med hedenske vikinger

Et af de fund, der er gjort i Ribe.
Et af de fund, der er gjort i Ribe. Foto: Sydvestjyske Museer

Det er en udbredt opfattelse, at de første kristne samfund i Danmark holdt til ved Jelling, hvor Harald Blåtand omkring år 965 lod runerne riste og erklærede danerne for kristne. Men fund af kristne grave fra en udgravning ved Ribe Domkirke fastslår, at der både var kristne i Danmark mange år inden Harald Blåtands påberåbelse, og at antallet af kristne samtidig har været væsentligt højere end hidtil antaget.

Arkæolog Morten Søvsø, der er leder af udgravningen og museumsinspektør på Sydvestjyske Museer, kalder fundene i gravene for en ”afgørende opdagelse”.

Nye analyser af prøverne fra Ribe, der netop er kommet tilbage fra laboratoriet, daterer fundene til omkring 800-tallet. De stadfæster dermed arkæologernes formodning om, at der har været tale om en kristen minoritet i Danmark langt tidligere, end man indtil nu har troet.

”Vi kan se, at der ligger mindst 2000-3000 personer begravet, hvilket betyder, at der har været tale om en kristen gruppering omkring 100 år før Harald Blåtand. Det betyder, at denne kristne minoritet har været i stand til at leve fredeligt side om side med de hedenske vikinger i den periode,” siger Morten Søvsø.

Med udgravningerne i Ribe, der fandt sted mellem 2008 og 2012, har man fundet frem til ny viden om den kirke, der dengang lå der, hvor Ribe Domkirke befinder sig i dag. Det er den kirke, som den tyske kristne missionær Ansgar, også kaldet Nordens Apostel, i 855 fik tilladelse til at rejse af kong Horik II. Det, at kirken har eksisteret igennem en mangeårig periode, tyder på, at dens eksistens har været accepteret af de hedenske vikinger:

”Det er endnu for tidligt at sige, om der har været tale om en fuldstændig fredelig sameksistens imellem grupperne, og der kan meget vel have været stridigheder. Men når man kan se, at der i mere end 100 år har ligget en kristen kirke her, uden at den er blevet raseret eller brændt ned af vikinger, tyder det på, at de var naboer relativt fredeligt,” siger Morten Søvsø.

Brian McGuire, professor emeritus i historie, har skrevet en bog fra 2008 om Danmarks kristning, som han indser allerede er forældet. Ifølge eksperten i middelalderen er fundene i Ribe ”noget af det vigtigste”, der er sket i dansk historieskrivning.

Han mener, at fundene bidrager til at gøre op med den folkelige opfattelse, at Harald Blåtand havde en afgørende betydning for kristendommens udbredelse, og at én dansk konge gjorde Danmark kristent ved en politisk beslutning.

”Det bekræfter mit indtryk af, at Harald Blåtand skal tages med et gran salt. Udgravningerne viser tværtimod, at processen med at blive kristne gik langsomt, at Ansgar havde held med at indføre kristendommen i Danmark, hvilket forskere tidligere har været kritiske over for,” siger Brian McGuire.

Han tror på, at den danske muld meget vel kan afsløre flere hemmeligheder om kristningen af danskerne:

”Man finder på nuværende tidspunkt nok ikke flere oplysninger i annalerne. Forskerne har gransket alle biblioteker og arkiver. Derfor er udgravningerne så afgørende. Det er nok ikke usandsynligt, at man med tiden kan finde beviser i jorden på, at danskerne blev kristne endnu tidligere,” siger han.