Prøv avisen

Hjælp til kritisk syge børn bliver forringet

Aarhus Universitetshospital står til at miste fire socialrådgivere fra børneafdelingen. Modelfoto: Iris

Aarhus Universitetshospital vil spare de socialrådgivere væk, som hjælper forældre til kritisk syge børn med at holde sig oprejst økonomisk

Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital mister sine fire socialrådgivere, hvis politikerne i Region Midtjylland ikke freder dem, inden regionens budget bliver lukket den 24. september.

Region Midtjylland har pålagt Aarhus Universitetshospital at spare 44 millioner kroner hvert år, blandt andet fordi en sammenligning med Rigshospitalet har vist, at Aarhus Universitetshospital ikke er lige så effektivt som Rigshospitalet.

Hospitalets ledelse har dog efter flere sparerunder svært ved at se, hvor det skal finde pengene. Derfor har det bedt alle afdelinger om at holde for, og det er det, der nu ser ud til at koste børneafdelingens socialrådgivere jobbet.Sygehusets direktør Gert Sørensen erkender, at det er en ”forringelse”, og Marie Rosbjerg, oversygeplejerske og en del af afdelingsledelsen på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der har foreslået at spare socialrådgiverne væk, kalder det ”af nød.”

”Vi har sparet 45 stillinger væk og nedlagt senge de seneste to år, noget skyldes flere ambulante forløb og hurtigere udskrivning, noget skyldes generelle besparelser. Nu er vi så blevet bedt om at spare yderligere tre millioner kroner hvert år, og vi kan simpelthen ikke se, hvor vi skal spare, hvis vi ikke skal spare på socialrådgiverfunktionen. Vi ved, at den har stor betydning for patienterne, men det er det eneste sted, vi kan spare, uden at det går ud over kerneydelsen,” siger hun.

Det er helt forkert og kan få voldsomme konsekvenser at spare socialrådgiverne væk, mener Keld Ejvind Sørensen, overlæge i børnehjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital, for når et barn for eksempel svæver mellem liv og død, så har forældrene ikke overskud til at indsamle dokumentation, kontakte kommunen og søge om tabt arbejdsfortjeneste. Får de ikke hjælp, ender mange af dem uden for det sociale sikkerhedsnet, uden overskud til at søge hjælp, og derfor uden støtte og penge:

”Vi ser nogle meget hårdt pressede familier til alvorligt syge børn, som ikke har overskud til selv at søge hjælp. Det er fint nok, at en hjertelæge kan skrue et hjerte sammen, men det er ikke nok, at kirurgen kan sætte trådene rigtigt, familierne skal også støttes af socialrådgivere og psykologer, så de får overskud til at støtte det syge barn på bedste vis, og så familien ikke går i opløsning under det store pres.”

Socialrådgiverne på hospitalerne har udelukkende en rådgivende funktion, for det er kommunens opgave at behandle en sag. Alligevel er det afgørende, at de ikke bliver sparet væk, siger, Lars Engberg, formand for Danske Patienter, der mener, at socialrådgiverne på hospitalet er langt mere specialiserede. Derudover skal familierne ikke møde op på hospitalet for at få hjælp, men kan få rådgivning samtidig med, at de våger over deres syge barn.

”Det er en tendens, at man sparer på socialrådgiverfunktionen både i psykiatrien og på sygehuse. Begrundelsen er, at det er en kommunal opgave. Det er en misforståelse, da socialrådgiverne i kommunerne bevilger ydelser og hjælp, mens de regionalt ansatte socialrådgivere på sygehusene indgår i behandler-team og understøtter behandlingen ved at varetage sociale problemer i sygeforløbene,” siger Niels Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Region Midtjyllands budget lukkes endeligt den 24. september. Regionspolitikerne kan vælge at afvise besparelser på enkelte områder, men så må hospitalet finde dem et andet sted, lyder det fra både Venstre og Socialdemokraterne i Regionsrådet. Ingen af partierne vil dog endnu tage stilling til, om de vil frede socialrådgiverfunktionen.