Prøv avisen

Asylcenter på kristen efterskole vækker debat

Sommersted Efterskole, mens skolen endnu var indremissionsk efterskole. Foto: Indre Mission

200 syriske flygtninge rykker snart ind i bygninger, som i 60 år tilhørte en indremissionsk efterskole. Det huer ikke alle lokalbeboere, men Indre Missions generalsekretær er positiv

Lige nu er der stille i Sommersted i Sønderjylland, men snart kommer der til at ske noget helt nyt i den lille jyske by med lidt over 1000 indbyggere.

I løbet af efteråret flytter knap 200 mennesker på flugt fra krigen i Syrien ind på byens efterskole, der indtil for få år siden husede en af Danmarks få indremissionske efterskoler.

Sommersted Efterskole fungerede på et indre missionsk grundlag i over 60 år, men måtte i 2012 lukke på grund af et støt faldende elevtal. Siden er forskellige planer for skolens bygninger blevet luftet, indtil Haderslev Kommune den 11. august i år gav grønt lys for at udleje skolen til Udlændingestyrelsen.

Det nye asylcenter i Sommersted skal være ét i en række nye centre landet over oprettet særligt med sigte på flygtninge fra krigen i Syrien. Det er forventningen, at skolens lokaler vil blive taget i brug i løbet af nogle uger, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Beslutningen huer ikke de 781 mennesker, der har tilmeldt sig protestgruppen ”NEJ TAK til asylcenter i Sommersted” på Facebook.

”Der er mange, der har minder fra Sommersted Ungdomsskole, en skam at det skal ende som asylcenter,” skriver gruppens anonyme administrator på protestsiden.

En borger ved navn Erik Wolfgang Nielsen skriver på siden, at ham bekendt forlyder det i nyhederne, at kristne i Irak bliver jaget, tvunget til at konvertere eller dræbt.

”Skulle Sommersted Ungdomsskole bruges som flygtningecenter, så skulle det da være til de kristne, der bliver jaget for deres tro i de muslimske lande,” skriver han.

Den 11. august om aftenen afholdt Haderslev Kommune et stort debatmøde om asylcentret i Sommersted med mere end 250 fremmødte. Her blev det blandt andet fremhævet, at Sommersted Efterskole har nogle faciliteter, som vil komme de syriske familier til gode, for eksempel gymnastiksal. 

Også her spurgte en borger, der modtog bifald fra salen, om ikke skolen i stedet kunne bruges til at hjælpe kristne.

”Det handler om at håndtere nogle mennesker på flugt, og vi hjælper dem, som kommer. Om de så er muslimer, kristne eller noget helt tredje,” lød svaret ifølge avisen Udfordringen fra asylchef Ninna Svendsen, der koordinerer etableringen af de nye asylcentre i hele Jylland.

Sidste sommer gav en gruppe på seks kristne initiativtagere et bud på efterskolen. De ønskede at omdanne den til en særlig kostskole for udsatte unge, drevet ud fra kristne principper.

En af initiativtagerne er vognmand Peter Aksel Søe-Pedersen, der selv gik på Sommersted Efterskole i perioden 1975-78 og er aktiv i Indre Mission.

”Jeg kan godt leve med, at skolen bliver brugt til at huse mennesker, der virkelig er i nød. Men samtidig gør det lidt ondt, hvis det kristne islæt forsvinder helt fra stedet. Det, synes jeg ikke, skal pilles helt fra hinanden,” siger han blandt andet med henvisning til et relief af et bibelvers, der hænger i forhallen, og som er skænket af tidligere elever.

"Jeg var forbi skolen i sidste uge, og der stod en stor container udenfor. Jeg håber, de lader de ting hænge, der vidner om, hvad det har været for en skole."

Han håber, at udlejningen til Udlændingestyrelsen kun bliver midlertidig, så planerne om at etablere kristne aktiviteter på stedet igen kan tages op.

Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission, mener, det er lykkeligt, at Sommersted Efterskole nu bliver omdannet til asylcenter.

"Jeg synes ikke, der er noget, der er mere i overensstemmelse med det kristne værdigrundlag. Hvis ikke vi tager imod dem, der kommer hertil, uanset religion, så svigter vi vores menneskesyn," siger han.

Skolens inventar tilhører konkursboet, og Indre Mission har ikke lagt billet ind på for eksempel relieffet i forhallen.

"Hvis det støder nogen, så må det jo fjernes. Jeg er sikker på, at de, der har stedet, administrerer det med respekt," siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Sommersted Efterskole er bygget som tysk skole i 1930 og blev først kristen efterskole efter krigen i 1951.