Børns Vilkår udvider sin hjælp ved skilsmisser

Efterspørgslen på rådgivning i forbindelse med skilsmisse er så stor, at Børns Vilkår ikke kan følge med. Nu udvider de

Den børnevenlige skilsmisse kan opnås, hvis forældrene modtager den rette rådgivning:
Den børnevenlige skilsmisse kan opnås, hvis forældrene modtager den rette rådgivning:. Foto: Ipstudio.

På Børns Vilkårs Forældre-Telefon kan forældre ringe anonymt og få rådgivning om børn og unge i alle aldersgruppe. Behovet for hjælp i forbindelse med skilsmisser har dog vist sig at være særlig stort, og derfor udvides den del af rådgivningen nu med støtte fra Egmont Fonden.

”Efterspørgslen på rådgivning i forbindelse med skilsmisse er så stor, at vi ikke kan følge med og svare alle. Derfor udvider vi nu rådgivningen: Når børn står i vanskelige livssituationer, er det vigtigt, at de kan søge hjælp hos forældre og omsorgspersoner, der kan sætte sig i deres sted,” siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

I løbet af de næste fire år mere end fordobler Børns Vilkår antallet af rådgivninger og rekrutterer 70 frivillige, der uddannes specielt til at rådgive voksne. Udvidelsen er et led i et partnerskab, som Egmont Fonden og Børns Vilkår har indgået, der igennem forskellige indsatser skal give viden om det, de kalder børnevenlige skilsmisser.

”Vi vælger at indgå partnerskab med Børns Vilkår, fordi vi ved fra forskningen, at børns trivsel bliver voldsomt påvirket af forældrenes konflikt. Vi ved, at vejledning og rådgivning kan sætte forældre bedre i stand til at samarbejde og løse konflikter på en konstruktiv måde,” siger direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration Henriette Christiansen.

Rasmus Kjeldahl er også af den overbevisning, at den børnevenlige skilsmisse kan opnås, hvis forældrene modtager den rette rådgivning:

”Hvis man fra starten prøver at se det fra børnenes perspektiv, vil man kunne blive skilt på måder, der er bedst for børnene og i sidste ende også for sig selv. Det er vigtigt, at man bevarer kommunikationen med sin tidligere partner, så børnene ikke skal stå i en konfliktzone.”

Rasmus Kjeldahl føler, at Børns Vilkår står meget alene med rådgivningen af forældre i skilsmissesager. I Norge tilbyder staten gratis terapi til par, der overvejer at blive skilt, og han efterspørger en lignende ordning i Danmark, der kan hjælpe med at forebygge konflikter og sikre barnets tarv.

”Politikerne har været meget tøvende over for at blande sig. Men faktum er, at det for de fleste danskere er økonomisk umuligt at søge hjælp i en skilsmissesituation. Det offentlige har et ansvar for, at det bliver nemmere at få hjælp.”