Partier er klar til at styrke skilsmisseindsatsen

Både S, R, SF og Enhedslisten er klar til at lade sig inspirere af den norske skilsmisseforebyggelse. Det vil være det bedste for både familien, samfundet og økonomien, mener Socialdemokraternes børne- og familieordfører

Politisk er der nu opbakning til at give par psykologhjælp, før skilsmisser ender i retten - især hvis der er børn i ægteskabet. Hvad der konkret skal ske, er dog ikke afklaret, men der hentes inspiration fra Norge.-
Politisk er der nu opbakning til at give par psykologhjælp, før skilsmisser ender i retten - især hvis der er børn i ægteskabet. Hvad der konkret skal ske, er dog ikke afklaret, men der hentes inspiration fra Norge.- . Foto: Ibis.

Der skal flere psykologer ind i Statsforvaltningen, og når to personer vil skilles, skal de møde op til mægling og psykologisk rådgivning, før de får lov til at gå i retten og kæmpe om samværet med børnene.

Sådan ser virkeligheden allerede ud i Norge, og står det til ordførere fra regeringspartierne samt SF og Enhedslisten, vil dette også blive en del af den danske praksis i fremtiden.

”Det er også den vej, vi skal gå i Danmark,” siger børne- og familieordfører Julie Skovsby (S).

Hun mener, at de norske erfaringer taler deres eget klare sprog: Mens 2441 sager om samvær mellem forældre og børn hvert år havner i retten herhjemme i Danmark, bliver kun 200-300 sager i Norge afgjort af domstolen. Årsagen er, at mægling og psykologisk rådgivning udgør en langt større del af tilbuddet til skilsmissefamilier i Norge, og det er med til at løse de fleste konflikter - nemlig hele 80 procent - inden de når foran en dommer.

Julie Skovsby er også åben for at kigge nærmere på de norske samlivs- og forældrekurser, der er et offentligt tilbud til alle par med børn under 16 år, og som ifølge eksperter er en af hovedårsagerne til, at det norske skilsmissetal de seneste 10 år er faldet med hele 12 procent.

”Det er meget positivt, at man giver familierne en god start blandt andet ved at tilbyde forældre- og samlivskurser. Man hjælper på den måde par fra det øjeblik, de står i en ny rolle som forældre,” siger hun og tilføjer:

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at kan vi blive bedre til at forebygge skilsmisser herhjemme, vil det være til gavn for både familien, samfundet og den danske økonomi. Hvordan vi kan overføre de norske erfaringer, og hvordan modellen præcis kommer til at se ud herhjemme, ligger nu i det politiske arbejde.”

Også Enhedslisten og SF er positivt stemt over for at kopiere den norske model, som i højere grad har fokus på mægling og psykologisk rådgivning til familier end den danske.

”De vellykkede forsøg, som vi har haft med parterapi herhjemme, er et signal om, at det virker,” siger Pernille Vigsø Bagge, socialordfører i SF.

Enhedslistens børne- og familieordfører, Rosa Lund, er enig:

”Det er tydeligt, at det fungerer i Norge, og meget forskning peger også på, at det virker, og derfor er det rigtige at gøre. Jeg kan ikke finde nogen argumenter imod det. Folk skal have lov til at blive skilt, hvis det er det, de vil, men vi skal hjælpe med til at sikre, at det kan ske på en ordentlig måde.”

Myndighederne i Norge har de seneste 10 år satset på skilsmisseforebyggelse.

Men herhjemme er politikerne først inden for de seneste to-tre år begyndt at tale om det. Spørger man Pernille Vigsø Bagge hvorfor, lyder svaret:

”Det er et udtryk for politisk berøringsangst, og at man ikke har taget forebyggelse alvorligt. Det er et indgroet problem i den måde, vi har tænkt det danske system på. Men vi bør gå ind og tilbyde hjælp til familierne - vi skal smide berøringsangsten og turde gå i dialog,” siger hun.

I Radikale Venstre fortæller social-, børne- og familieordfører Lotte Rod, at regeringen vil kigge nærmere på de norske erfaringer og undersøge, om de kan integreres i den skilsmissepakke, som regeringen præsenterer i efteråret. Men først og fremmest vil hun undersøge, hvad de norske tilbud koster i kroner og øre:

”Det er meget inspirerende, og jeg er meget åben over for det. Men vi skal undersøge det nærmere, og jeg vil ikke love at indføre den norske model, før vi ved, hvad det koster, og om vi har råd til det.”