Prøv avisen

Udsatte skal møde social-rådgiver i lægehuset

Et pilotprojekt i Vanløse, Brønshøj og Husum skal give viden om, hvordan man kan give udsatte patienter en mere sammenhængende hjælp. Foto: Morten Germund

Københavns Kommune vil sende en socialrådgiver ud til praktiserende læger for at forbedre de dårligst stilledes sundhed

Ikke blot lider den 50-årige kvinde af stress og har konstante smerter i muskler og led.

Hun er også presset, fordi hendes sygedagpenge snart ophører, selvom hun ikke føler sig klar til at arbejde. Uvisheden forstærker smerterne.

Denne blanding af sociale og helbredsmæssige problemer møder praktiserende læge på Nørrebro i København Flemming Skovsgaard ofte i klinikken.

Han skønner, at mindst 10 procent af patienterne har en eller anden form for sociale eller psykiske problemer, der komplicerer deres sygdomsforløb.

Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) foreslår nu, at kommunen sender en socialrådgiver ud i lægepraksis for at hjælpe socialt udsatte patienter, og forslaget indgår i de aktuelle budgetforhandlinger.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt over de næste to år i Vanløse, Brønshøj og Husum.

”Brønshøj, Husum og Tingbjergområdet er nogle af de steder i København, hvor middellevetiden er lav. Vi hører fra læger, at de bruger meget tid på patienter, der har sociale problemer, som lægen ikke kan løse. Og selvom lægen henviser til socialforvaltningen, så er det ikke altid, at den pågældende får opsøgt kommunen. Vi vil forsøge at give en mere sammenhængende hjælp. Hvis vi mener, at sundhed også er mental sundhed, så giver det god mening at få løst op for de problemer, der tynger,” siger Ninna Thomsen.

Tal fra Københavns Kommune viser, at middelleve-tiden for mænd i Brønshøj-Husum i København er 74,2 år - eller det samme som i Tjekkiet.

Ninna Thomsen understreger, at socialrådgiveren ikke skal agere myndighedsperson, men skal fungere som et bindeled mellem borgeren, lægen og kommunen.

Praktiserende læge Flemming Skovsgaard fra Nørrebro i København deltog i 2010 sammen med 24 andre lægepraksisser i København i forsøget ”socialrådgiver på hjul”.

”Vi møder mange af de svageste borgere, som kan føle sig misforstået af kommunen. Da vi i sin tid fik mulighed for at trække på en socialrådgiver, var både læger og borgere begejstrede. Ordningen hjalp borgerne med at overskue deres situation, og den fjernede også nogle af de urealistiske forventninger, som patienter nogle gange havde,” siger Flemming Skovsgaard.

Majbrit Berlau, der er formand i Dansk Socialråd-giverforening, fortæller, at enkelte lægehuse i dag har ansat socialrådgivere. Men det er nyt, at en kommune vil sende en socialrådgiver ud i lægepraksis.

”Patienter med arbejds-skader eller ansøgninger om førtidspension kan tage rigtig meget af lægens kostbare tid, og mange gange bliver patienterne rund-forvirrede. Derfor giver det god mening, at de får rådgivning af en person, der kender den sociale lovgivning,” siger Majbrit Berlau.

Professor Jørgen Trankjær Lauridsen fra Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet peger på, at det især rammer de socialt dårligst stillede patienter, at de praktiserende læger og det sociale system ikke taler godt nok sammen.

”Det kan for eksempel være en patient, der skal i gang med genoptræning, men som ikke får bevilget rehabilitering af kommunen og derfor ikke kommer tilbage i job,” forklarer Jørgen Trankjær Lauridsen.

I Danmark lever de vel-stillede i gennemsnit 10 år længere end de dårligst stillede, og uligheden i sundhed er voksende.

”En af årsagerne er, at det danske arbejdsmarked er meget ekskluderende. I Danmark er der mere fart på, når man ryger ud af arbejdsmarkedet end i for eksempel Tyskland. Og når først mennesker ikke længere har et arbejde, så ryger de længere ned socialt og sundhedsmæssigt. En anden årsag er, at især socialt udsatte rammes af den skarpe opdeling mellem læger og det sociale system. Og her kan det faktisk hjælpe at have en socialrådgiver i lægepraksis,” siger Jørgen Trankjær Lauridsen.