Tvivl om effekt af milliardbistand til Det Arabiske Initiativ

Intern evaluering giver Det Arabiske Initiativ en hård medfart. Man bør stoppe op og gå initiativet efter i sømmene, siger kritikere

"Ud fra et udviklingsperspektiv peger den interne evaluering på, at projektet er ganske mislykket," siger Martin Paldam, professor ved Aarhus Universitet, om Det Arabiske Initiativ.
"Ud fra et udviklingsperspektiv peger den interne evaluering på, at projektet er ganske mislykket," siger Martin Paldam, professor ved Aarhus Universitet, om Det Arabiske Initiativ.

Siden 2003 har den danske stat brugt over 1,6 milliarder kroner på via Det Arabiske Initiativ at understøtte demokrati i og fremme dialog med den arabiske verden. Men meget tyder på, at det er uvist, hvilke resultater man opnår gennem initiativet, og flere sætter nu spørgsmålstegn ved, om man bør fortsætte som hidtil.

Ikke desto mindre kan man i finanslovsforslaget, der blev præsenteret i forrige uge, se, at initiativet igen i 2015 og 2016 står til at modtage 275 millioner kroner årligt.

Det sker til trods for, at en hidtil ikke offentliggjort intern evaluering fra juli i år ikke kun rejser tvivl om effekten ved dele af initiativet, men også ved projektets strategi, planlægning og evaluering. Blandt andet lyder det i evalueringen, at det ”bør fremstå mere klart, hvad projektets grundlæggende antagelser er, de bør rettes til, hvis nødvendigt, og på det grundlag bør der udvikles en realistisk plan for at opnå resultater”.

Martin Paldam, professor emeritus i økonomi på Aarhus Universitet, har i mange år beskæftiget sig med udviklingsbistand. Han mener, at Det Arabiske Initiativ er kørt af sporet, hvis man betragter det som udviklingsbistand.

”I virkeligheden handler det her lige så meget om udenrigspolitik og diplomati som om udviklingsbistand. Og når man ikke ved præcis, hvad man vil, er det meget svært at måle effekten af indsatsen. Ud fra et udviklingsperspektiv peger den interne evaluering på, at projektet er ganske mislykket. Når kritikken fremstår så forblommet, som den gør i evalueringen, er det givetvis fordi, at man i Udenrigsministeriet sætter pris på at kunne bruge pengene på at etablere netværk i den arabiske verden,” siger Martin Paldam.

Naser Khader, mellemøstekspert og senior fellow ved Hudson Institute i Washing-ton, har tidligere været stor tilhænger af initiativet, men mener, at man nu bør stoppe pengestrømmen og genevaluere indsatsen.

”Oprindeligt var det et fremragende initiativ, men tingene er brudt sammen i de fleste af de lande, hvor man arbejder. Det vanskeliggør indsatsen. Jeg mener, at man bør stoppe op og sige: Skal vi virkelig bruge så mange penge? Man bør gå initiativet efter i sømmene og finde ud af, hvad der reelt bliver brugt penge på. Går de virkelig til at opbygge civilsamfund, eller bliver de i højere grad brugt på dyre konsulenter og konferencer?”, spørger Naser Khader.

I Dansk Folkeparti er man også stærkt bekymrede for, om de mange millioner, den danske stat bruger på Det Arabiske Initiativ, har nogen effekt. I starten af ugen modtog udviklingsminister Mogens Jensen (S) derfor to udvalgsspørgsmål fra partiet.

”Vi kræver, at udviklingsministeren synliggør konkrete resultater af Det Arabiske Initiativ. Jeg har en mistanke om, at de penge er givet meget dårligt ud. Dialogbaserede demokratiprojekter er en meget flyvsk størrelse, som jeg ikke tror giver mange udviklingspolitiske resultater,” siger Dansk Folkepartis udviklingsordfører, Hans Kristian Skibby.

Udviklingsordfører i Liberal Alliance, Mette Bock, mener også, at det er et godt spørgsmål, hvad vi får ud af de mange millioner.

”Det bliver vi nødt til at drøfte. Jeg kan godt have på fornemmelsen, at det ikke munder ud i store resultater. Vi skal bestemt yde udviklingsbistand, men måske er pengene givet bedre ud til decideret nødhjælp,” siger Mette Bock.

På trods af kritikken mener udviklingsminister Mogens Jensen (S) stadig, at Det Arabiske Initiativ har rigtig meget at byde på.

”Vi kan allerede tælle en lang række konkrete resultater. Eksempelvis etablering af menneskerettighedsnetværk, styrkelse af mediefrihed og undersøgende journalistik, øget kapacitet til bekæmpelse af tortur og øget mulighed for kvinders politiske deltagelse. Man kunne trække mange flere eksempler frem. Det er altsammen med til at gøre en positiv forskel,” skriver Mogens Jensen i et svar til Kristeligt Dagblad.

”Opbygning af demokrati tager tid, det ved vi fra vores egen historie. Derfor bygger Det Arabiske Initiativ på en lang tidshorisont. Danmark er engageret for at hjælpe med at realisere regionens potentiale for demokrati, reform og fremgang, også når det er svært,” lyder det fra Mogens Jensen.