Dansk tolerance over for muslimer voksede under Muhammed-krisen

Mens Danmark blev mødt med voldsomme demonstrationer i Mellemøsten, steg danskernes forsvar for muslimers ytringsfrihed, viser undersøgelse fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet

Billedet her er fra 2008 og viser muslimer i Pakistan, der brænder det danske flag.
Billedet her er fra 2008 og viser muslimer i Pakistan, der brænder det danske flag. Foto: AFP Photo/ Asif Hassan.

Danskernes tolerance over for muslimer og deres ret til at udtrykke sig, også negativt, om Danmark og danskerne ligefrem voksede under Muhammed-krisen i 2005, viser ny opsigtsvækkende dansk forskning.

Dengang satte 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed, bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten, sindene i kog i Mellemøsten i det, der er blevet kaldt for ”den største krise for Danmark siden Anden Verdenskrig”.

Muslimer trampede, spyttede på og brændte danske flag af, og der fandt voldsomme demonstrationer sted mod Danmark og danskerne.

Under virakken voksede danskernes tolerance over for muslimer, viser den netop offentliggjorte undersøgelse fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

I undersøgelsen svarede hele 74 procent af de adspurgte under krisen, at de gik ind for, at religiøse og politiske minoritetsgrupper har ret til at deltage i den offentlige debat. Få måneder senere, da krisen ikke længere var på sit højeste, var det samme tal 62 procent.

Det var ikke det resultat, forfatterne forventede, da de igangsatte en undersøgelse blandt 6000 danskere af holdningerne under krisen, fortæller professor ved Institut for Statskundskab, Rune Slotshuus, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

”Det kom faktisk også bag på os, at danskerne i den grad stod fast på at værne om muslimers demokratiske rettigheder selv i det største stormvejr under Muhammed-krisen,” siger han.

Rune Slotshuus peger på, at tidligere forskning har vist, at når en gruppe opfattes som en trussel mod ens værdier, har mennesker en tendens til at blive mindre tolerante over for den pågældende gruppe.

”Når det gik anderledes under Muhammed-krisen, mener vi, at det skyldes, at den danske befolkning bakker grundlæggende op om de demokratiske frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, og disse værdier stod befolkningen fast på,” siger han.

Forskerne forklarer det overraskende faktum med, at danske politikere og medier insisterede og lovpriste ytringsfriheden under krisen. Ifølge en anden forsker bag undersøgelsen, professor Michael Bang Petersen, skar danskerne heller ikke alle muslimer over en kam.

”Danskerne formåede at skelne mellem muslimer og islamiske fundamentalister,” siger han.

Undersøgelsen viser i det hele taget en større generel tolerance over for muslimer og en større vilje til at inkludere dem i det danske samfund, end man ofte kan få indtryk af fra den offentlige politiske debat om emnet.

”Danskerne bakker i vidt omfang op om indvandreres velfærdsrettigheder på lige fod med etniske danskere. Det er ikke det samme som at sige, at der i alle dele af befolkningen hersker varme følelser for nye danskere. Men samlet set er viljen til at tolerere og behandle de nye danskere større, end vi havde forventet. I den forstand rummer vores undersøgelse et optimistisk budskab,” lyder det fra Rune Slotshuus.