Hizb ut-Tahrir: Ja, vi er antidemokrater

Hizb ut-Tahrir er en af de 15 grupper i Danmark, der i en ny rapport bliver defineret som ekstremistisk og antidemokratisk. Selv definerer gruppen sig som et politisk parti, og de finder definitionen af ekstremisme i rapporten for ekstremistisk i sig selv

Elias Lamrabet. - Privatfoto.
Elias Lamrabet. - Privatfoto.

Elias Lamrabet er vicemedierepræsentant for Hizb ut-Tahrir og medicinstuderende.

Hvordan har I det med at blive kaldt ekstremistiske og antidemokratiske?

”Som styreform er vi modstandere af demokratiet, så at kalde os antidemokrater er måske reelt nok. Ekstremismebegrebet er mere uklart. Rapporten er bygget på den præmis, der siger, at hvis man ikke går ind for den styreform, der gør sig gældende her i landet, så er man ekstremist. Jeg synes, at definitionen på ekstremisme i rapporten i sig selv er ekstremistisk. Lige så snart man har en anderledes holdning og falder lidt uden for normen, så kalder de os ekstremister.”

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har lavet rapporten, så afviser alle 15 grupper brugen af vold og kriminalitet, mens nogle enkeltindivider i miljøerne stadig bruger den slags handlinger. Kan I udelukke, at der findes voldelige og kriminelle individer i Hizb ut-Tahrir?

”Jeg kan udelukke, at vi i Hizb ut-Tahrir arbejder med vold. Vi arbejder politisk og intellektuelt med tanker og værdier. Men begrebet ekstremisme bliver ofte forbundet med vold og kriminelle handlinger. Det tror jeg, man har gjort bevidst - politikere og andre meningsdannere kobler visse idéer med vold for at skræmme befolkningen væk fra de idéer, der falder uden for normen. Faktum er, at rigsadvokaten to gange har afvist, at der var grundlag for at forbyde os, fordi vi bare er et politisk parti, som ikke arbejder med vold.”

Spørgsmålet om ekstreme islamister er særligt aktuelt i lyset af situationen med de såkaldte Syrienkrigere. Kan I afvise, at der ikke er nogen af dem, der har en tilknytning til jer?

”Vi hverken faciliterer eller sender folk til Syrien. Det er ikke en del af vores arbejde at tage til Syrien i væbnet kamp. Når det er sagt, så ser Hizb ut-Tahrir på situationen i Syrien som en velsignet og berettiget revolution.”

Men tager I afstand fra de danske Syrienkrigerne?

”Nej, det gør vi ikke. Jeg ser intet galt i at ville lette den smerte, som den syriske befolkning lider under. Man kan ikke skære alle Syrien-krigere over en kam som farlige muslimer, der kommer tilbage til Danmark med maskingeværer og pludselig udgør en trussel for den danske stat.”

Har I tænkt jer at ændre noget i jeres praksis for at tage afstand fra stemplingen som ekstremister og antidemokrater?

”Overhovedet ikke. Det her er forsimplede, forenklede fjendebilleder, der har til formål at polarisere debatten. Det er et udtryk for svaghed hos de danske politikere, at man bliver nødt til at stemple os i stedet for at møde os i en saglig debat.”