Prøv avisen

Fejl skyld i at hjemløs døde i ventetiden

Det sundhedsfaglige personale, der sidder ved telefonerne hos Regions Hovedstadens alarmcentral, fulgte ikke Akutberedskabets retningslinjer, da der blev ringet om hjælp. Onsdag den 8. oktober var der fakkeloptog fra Amagerbro Torv til Christiansborg mindes den hjemløse Daniel, der døde. Foto: Claus Bech/Scanpix

Der var tale om “en menneskelig fejlvurdering”, da en hjemløs døde efter 26 minutters venten på ambulance

Det skyldes menneskelige fejl, at en ambulance ikke blev sendt efter første opkald, da en hjemløs afgik ved døden i mandags ved Amagerbro Station i København, siger Freddy Lippert, direktør for akutområdet i Region Hovedstaden.

Ambulancen kom først efter efter tredje opkald til alarmcentralen 112. Det skete, da politiet ankom og fandt manden livløs, og der gik 26 minutter fra første opkald til ambulancen var fremme ved den 33-årige hjemløse, der i mellemtiden var død.

Og det er beklageligt, lyder det fra akutområdet direktør.

”Ambulancen bliver først sendt, da man finder ud af, at det er alvorligt, hvilket er tredje gang, der bliver ringet.Der er spurgt i første opkald, så man med sikkerhed ved, at der ikke er hjertestop, men man fokuserer forkert på, at manden er beruset,” siger Freddy Lippert.

Efter en intern under-søgelse erkendte Region Hovedstadens Akutberedskab i går, at der er sket flere fejl og brud på retningslinjerne.

Burde der have været sendt en ambulance allerede første gang?

”Der burde være sendt en ambulance ved første opkald. Det blev der ikke gjort på grund af en menneskelig fejlvurdering. Der er desværre fokuseret på noget forkert i samtalen. Vores redskab til at undgå det er, at man spørger ud systematisk og grundigt.Det er en misforståelse om, hvor alvorligt det er. Det er derfor, der ikke bliver sendt en ambulance. Vi får flere end 5000 opkald om året om berusede personer, og når vi så kommer frem, har de ofte ikke brug for hjælp,”siger Freddy Lippert.De to, der modtog alarm-opkaldene, er blevet taget ud af aktiv tjeneste, mens forløbet bliver undersøgt yderligere de næste to uger. Det kan ende med en advarsel eller en afskedigelse, lyder det.

For at undgå lignende tilfælde bliver der nu ændret i procedurerne for alarmopkald, der drejer sig om socialt udsatte borgere.