Hjemmehjælp: Kun til de svageste

Hjemmehjælpskommissionen fastslog i 2013, at borgere med potentiale skal hjælpes til at klare dagligdagen selv

* Det skal skrives ind i serviceloven, at kommunerne er forpligtede til at tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb, som kan afklare, om borgeren kan klare sig selv uden hjemmehjælp.

* Loven træder i kraft 1. januar 2015, og kommer dermed til at gælde for fremtidige ansøgere.

* Samtidig skal kommunerne inden 2017 vurdere, hvor mange af de 147.000 borgere, som allerede er visiteret til hjemmehjælp, der kan rehabiliteres.

* Bag loven står et flertal i Folketinget, som i sommer indgik en aftale om fremtidens hjemmehjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Aftalen bygger på en række anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen, der i 2013 blandt andet slog fast, at borgere med et potentiale for at forbedre deres funktionsevner skal hjælpes til at klare dagligdagen selv.