Ny bibeloversættelse vil rette misforståelse om kvinden

Skabelsesberetningen har hidtil givet et forkert billede af, at Eva var underordnet Adam, mener oversætter. Ny bibeludgave ændrer på et afgørende ord

Eva blev ikke skabt for at rende rundt og skænke kaffe til Adam, mener oversætteren Søren Holst.
Eva blev ikke skabt for at rende rundt og skænke kaffe til Adam, mener oversætteren Søren Holst.

Hvordan var det nu lige med Adam og Eva?

Han kom først, og hun blev lavet af ham. Men blev kvinden skabt som en underordnet til manden eller som den stærke støtte, der hjalp ham?

I går udkom Bibelselskabet med en nyoversættelse af dele af Det Gamle Testamente. Formålet med ”Begyndelsen og Tænkeren,” som bogen hedder, er ifølge Bibelselskabet at gøre teksterne forståelige for nye generationer af læsere.

Men det er ikke kun ordene, der er blevet ændret i. Der er også sket noget nyt i forhold til fremstillingen af kvinden. Og det er en ændring, der måske har perspektiver for grundlaget for vores kulturs kvindesyn.

I den autoriserede danske bibel fra 1992 står, at Gud skaber manden ”en hjælper”, som svarer til ham. Men i den nye oversættelse hedder det:

”Gud tænkte ved sig selv: 'Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en, der kan stå ved hans side'.”

En af oversætterne bag den nye udgivelse er Søren Holst, lektor og ph.d. ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet. Han forklarer, at forskellen på de to skabelsesberetninger handler om at rette en misforståelse:

”Når der i Bibelen står, at Gud vil skabe en hjælper, har læseren ofte tænkt, at kvinden skal gå manden til hånde og varte ham op. Men det hebræiske ord for 'hjælper' bliver aldrig nogensinde brugt om en underordnet person. Man kan modsat hjælpe, fordi man er stærk, og kvinden bliver skabt, fordi manden ikke kan klare sig alene. Hun bliver ikke skabt for at rende rundt og skænke kaffe til ham,” siger han.

Det handler for Søren Holst om at formidle det korrekte indhold af Bibelen. Han mener, at ordet ”hjælper” kan føre til en forkert tolkning:

”Nogle mennesker vil pege på det vers og sige: 'Se selv! Der står her, at kvinder skal være underdanige over for mænd'. Men nej, det står der ikke!” siger han.

Ingrid Hjelm, der er lektor i bibelsk eksegese ved Københavns Universitet, ser oversættelsen af tekststedet som en udmærket fornyelse.

”Den hebraiske tekst lægger op til, at kvinden skal være en, som passer til manden, og som er ligeværdig med ham,” siger hun.

I det hele taget handler Skabelsesberetningen ikke så meget om forholdet mellem mand og kvinde, mener Ingrid Hjelm. Den handler mere om menneskets forhold til skaberværket og til Gud.

Lone Fatum er tidligere lektor på Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet og har arbejdet som køns- og kvindeforsker inden for teologi.

Hun peger modsat Ingrid Hjelm på, at hele pointen med Skabelsesberetningen er at installere et hierarki med manden øverst og kvinden nederst:

”Hun skabes for at supplere manden og føde hans sønner. Og hun er den skyldige i hele miseren ved syndefaldet. Det er muligt, at oversætterne har villet åbne en kattelem for dem, der gerne vil se ligeværd mellem manden og kvinden. Men så er det mere fortolkning end oversættelse,” siger hun og tilføjer:

”Man skal ikke lade sig narre.”