30 toneangivende danskere: Nej til aktiv dødshjælp

Overlæge vil kæmpe for de svages ret til at leve livet til ende. Med sig har han repræsentanter for islam, folkekirken og jødedommen

"Ja til aktiv livshjælp - nej til aktiv dødshjælp" hedder erklæringen.
"Ja til aktiv livshjælp - nej til aktiv dødshjælp" hedder erklæringen.

Ja til aktiv livshjælp - nej til aktiv dødshjælp. Sådan indledes en netop offentliggjort erklæring underskrevet af 30 toneangivende danskere, heriblandt repræsentanter fra de store religioner, blandt andre tidligere overrabinner Bent Lexner, biskop Henrik Stubkjær og formand for Det Islamiske Trossamfund Hassan Neffaa.

Bag initiativet står praktiserende læge Hans Holmsgaard, der håber på, at det nye manifest vil starte en debat, som kan bringe befolkningens holdning til dødshjælp tættere på de folkevalgtes. Mens der findes et klart flertal mod aktiv dødshjælp blandt politikerne på Christiansborg, forholder det sig nemlig anderledes blandt deres vælgere, hvor op mod 70 procent ønsker sig en lovliggørelse.

”Vi vil ikke tvinge en holdning ned over nogen, men starte en saglig debat, der kan anskueliggøre, at der rent faktisk ikke er behov for aktiv dødshjælp. Med palliativ behandling kan vi give den nødvendige fysiske, psykiske og åndelige hjælp, som reelt overflødiggør dødshjælp. Det er et vigtigt budskab at få frem, ligesom det er vigtigt at gøre klart, at aktiv dødshjælp meget nemt kan blive en reel trussel mod de svageste borgere i samfundet,” siger Hans Holmsgaard.

Han henviser blandt andet til en ny britisk undersøgelse, der viser, at hver 10. brite vil belønne svage ældre for at vælge aktiv dødshjælp fremfor at ligge samfundet til last.

”Vi vil kæmpe for de svages ret til at være til besvær - og retten til at leve livet til ende,” siger Hans Holmsgaard.

Og den målsætning er blandt de væsentligste årsager til, at også formanden for Foreningen Lev, Sytter Kristensen, har valgt at sætte sin underskrift på manifestet.

”Vi mener, at lovliggørelsen af aktiv dødshjælp kan gå hen og blive et reelt skrækscenarium for vores medlemmer. Presset på de svage og udsatte grupper vokser i disse år, og man sorterer i voksende grad de anderledes fra ved livets begyndelse. Vi tror på, at det er vigtigt, at vi tydeligt siger fra overfor, at den form for udrensning også kan blive til virkelighed mod livets slutning,” siger Sytter Kristensen.

Blandt underskriverne af den ny erklæring findes også flere tidligere ministre, tidligere formænd for Det Etiske Råd, adskillige folketingsmedlemmer og formænd for en række patientforeninger.