Prøv avisen

Skoler med forbindelse til Scientology vækker bekymring

Sønderjyllands Internationale Skole lukkede, efter at Undervisningsministeriet pr. 1. januar 2011 fratog skolen sin ret til at være fri grundskole. Blandt andet fordi skolen ikke opfyldte lovens krav om, at undervisningssproget skal være dansk.

Der er meget godt at sige om indholdet af Scientology-grundlægger L. Ron Hubbards pædagogiske metoder, men skolernes undervisning bliver for enøjet, mener professor

Selvom der står dansk på skoleskemaet, har eleverne på Friskolen af 2008 i Næstved typisk fat i malerfarver, pensler eller modellervoks.

Friskoler benytter Hubbards undervisningsmetode

Skolen benytter sig af L. Ron Hubbards undervisningsmetode, som ifølge skolen bygger på princippet om, ”at der skal være balance mellem teori og den fysiske verden,” som skolen skriver i en mail. Skolen ”sikrer på denne måde, at eleverne får læring præcis, som det passer den enkelte bedst”.

Fire friskoler i Danmark benytter sig af Hubbards metoder, oplyser Undervisningsministeriet. Modellervoks og malergrej i danskundervisningen kan lyde specielt nok. Men det er noget andet, der adskiller Hubbard-friskolerne fra andre friskoler i Danmark.

Skolerne betaler nemlig licens til en virksomhed knyttet til Scientology, som lever af at sælge Hubbards studiemetoder til uddannelsessteder.

Siden 2009 har ministeriet undersøgt fem skoler, der benytter L. Ron Hubbards metoder, og særligt de licensaftaler, skolerne har med virksomheden, der hedder Applied Scholastics. Den femte skole er lukket, så i dag er der kun fire.

”Det følger af lovgivningen, at frie grundskoler netop skal være frie og uafhængige,” siger Peter Pannula Toft.

Det, at skolerne indgår licensaftaler, adskiller dem konkret fra andre friskoler i Danmark, fortæller han. Derfor er ministeriet meget omhyggeligt med at sikre, at tingene er, som de skal være, lyder det fra ham.

Problemer med friskoleloven

Men tingene er ikke altid, som de skal være.

Flere af friskolerne har haft problemer med at overholde friskoleloven. En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at tre af i alt ni friskoler, som de seneste 10 år er blevet underlagt skærpet tilsyn, er skoler, der benytter Hubbards lære. Nemlig Øresunds Internationale Skole, Kildeskolen i Århus og Kildeskolen Næstved. Den sidste måtte lukke i 2008, fordi undervisningen ”ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. To andre skoler, Sønderjyllands Internationale Skole og Kildeskolen i Århus, er også lukket.

Derudover har Undervisningsministeriet de seneste år været i kontakt med Amager's International School og Øresunds Internationale Skole, efter at ministeriet i 2011 kritiserede de licensaftaler, skolerne var i færd med at indgå med Applied Scholastics. Ministeriet frygter, at skolerne kontrolleres af den Scientology-relaterede virksomhed. Sagerne er endnu ikke afklaret.

Amager's International School og Øresunds Internationale Skole får sammen med Friskolen af 2008 og Kildeskolen i Valby en årlig offentlig støtte på godt 22 millioner kroner.

Fortaler for Scientology metoder

Der er ellers meget godt at sige om indholdet af Scientology-grundlæggerens metoder. Det mener Niels Egelund, professor og direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Han påpeger, at det er forbavsende svært at finde konkret information om metoderne, men han har selv besøgt Applied Scholastics i Danmark.

Metoderne handler kort sagt om at gå meget struktureret frem i undervisningen. Lærerne lægger vægt på at evaluere elevernes udvikling, som følges meget tæt. Det sikrer en gradvis udvikling, og det er ifølge Niels Egelund gode principper, som vi generelt kan tage ved lære af i Danmark.

”Problemet er, at man kun bruger de principper, og at de skal følges næsten religiøst,” tilføjer han.

Ifølge Niels Egelund bliver undervisningen dermed for ”enøjet”, og det passer ikke ind i et dansk skolesyn, som lægger vægt på mangfoldighed, mener han.

Friskolerne anser Scientologys metodersom en succes

Men ifølge skolerne er det udelukkende en succes at bruge Scientology-grundlæggerens metoder. Kildeskolen i Valby har brugt metoderne siden sin grundlæggelse i 1985, fortæller viceskoleleder Anna Lawaetz.

”Skolen blev faktisk etableret med henblik på at anvende studiemetoden, da det er en fantastisk måde at indlære på, der betyder glade og engagerede børn,” skriver hun i en mail.

Anna Lawaetz henviser til, at elevernes afgangskarakterer generelt ligger over gennemsnittet for danske grundskoler. Hun tilføjer, at 35 procent af skolens 186 elever - som ifølge hende tæller muslimer, hinduer, kristne, buddhister, ateister, socialdemokrater og børn af medlemmer af Scientology - er børn af indvandrere.

”Resultaterne taler for sig selv, og vi har efterhånden fået en meget stor forældregruppe, som er glade for studiemetoden og skolen,” skriver hun.

Carolyn Murphy, skoleleder på Amager's International School, er inde på noget af det samme:

”Et eksempel er, at vi har meget få elever - og husk, at alle vores elever er af anden etnisk baggrund - der har behov for specialundervisning. Vi kan håndtere det selv, netop fordi vi har dette værktøj.”

Maria Lillelund, skoleleder på Øresunds Internationale Skole, peger ligeledes på, at skolens elever har højere karakterer end gennemsnittet i Københavns Kommune.

Det er vigtigt at sige, at også andre friskoler er blevet udsat for kritik, tilføjer Niels Egelund:

”Det er ikke bare Scientology-skoler, der er blevet angrebet og lukket af myndighederne. Det er også sket med nogle muslimske skoler. Indvendingerne er typisk, at undervisningen ikke svarer til den, man får i folkeskolen, eller at lærernes sprogkundskaber i dansk er for ringe.”