Prøv avisen

Scientologys pengestrømme er skjult for offentligheden

Hver gang man besøger Scientology i Danmark og køber en bog eller et kursus, strømmer der penge til den internationale ledelse i USA, bekræfter forskere. Scientology betragter sig selv som en religion og det officielle navn er ”Church of Scientology”. Her er det Church of Scientologys bygning i Los Angeles. -

Regnskaberne i Scientology holdes hemmelige, men den danske afdeling betaler minimum 12,5 procent af sin indtjening til organisationen i USA, som ifølge et tidligere topmedlem harreserver på over en milliard dollars. Virksomhedsformen minder om den, man møder hos multinationale selskaber som McDonald's, siger forsker

Bevæger man sig mod det indre København ad den trafikerede Vesterbrogade, støder man på Scientologys informationscenter.

Et cremefarvet rum med reception, ringende telefoner og bøger i kraftige farver.

Scientology er en forretning

Fortsætter man en halv kilometer ad samme gade ind mod byen, passerer man en af McDonald's restauranter. Selvom det er burgere og milkshakes og ikke personlighedstest og selvhjælpsbøger, der her langes over disken, har de to butikker en del tilfælles.

For ligesom den amerikanske kæde er Scientology et forretningskoncept, som lokale scientologer kan købe retten til at bruge. På fagsprog kaldes det franchising.

Det fortæller Bernadette Rigal-Cellard, professor med speciale i religion ved Bordeaux Universitet i Frankrig og medforfatter til bogen ”Scientology” fra 2009.

”Scientology kan sammenlignes med en kæde som McDonald's,” siger hun.

”De lokale missioner og organisationer er kommercielle virksomheder. De er knyttet til Church of Scientology International (Den Internationale Scientologi Kirke, red.), men de har samtidig deres egen administration med ansvar for økonomien,” siger Bernadette Rigal-Cellard.

Scientology vil ikke oplyse om regnskab

Anette Refstrup, Scientologys informationschef i Danmark, oplyser, at Scientology i Danmark betaler 12,5 procent af ”det meste” af deres indtjening til moderkirken i USA, Church of Scientology International. Derudover betaler Scientology et ukendt beløb for ophavsret i forbindelse med salg af for eksempel bøger.

Hver gang man besøger Scientology i Danmark og køber en bog eller et kursus, strømmer der dermed penge fra danske lommer til den internationale ledelse i USA, bekræfter forskere.

Anette Refstrup vil ikke oplyse, hvor meget de 12,5 procent udgør i kroner og øre.

”Vores regnskaber er ikke offentligt tilgængelige. Det har vi besluttet. Det er en privatsag, hvordan vi disponerer,” siger hun.

I Danmark er Church of Scientology Europe og Scientologi Kirken Danmark registreret som foreninger - ”Religiøse institutioner og foreninger”. Det betyder, at de ikke er forpligtet til at offentliggøre regnskaber - men skal udarbejde dem.

Globalt har Scientology ifølge egne oplysninger over 11.000 såkaldte missioner, kirker eller grupper fordelt på flere end 160 lande. De betaler for at bruge Scientologys koncept og materialer, siger forskere. En startpakke, der indeholder bøger og andet materiale, man har brug for, hvis man vil åbne en lokal mission, kostede i 2001 35.000 dollars - svarende til godt 200.000 kroner i dag. Det fremgår af en videnskabelig artikel skrevet af Bernadette Rigal-Cellard. Det har ikke været muligt at skaffe nyere tal. Forudsat at alle køber en startpakke, har Scientologys internationale ledelse i USA dermed tjent mange millioner - måske milliarder - alene på etableringen af lokale missioner og organisationer.

De store indtægter har fået kritikere og tidligere medlemmer til at beskrive Scientology som en grådig pengemaskine, men Scientology fastholder, at det er en religion.

Religion og forretning kan imidlertid ikke skilles ad, når man taler om Scientology. Det understreger David Bromley, sociologiprofessor med speciale i religiøse bevægelser fra Virginia Commonwealth Universitet, USA.

”For Scientology er forretningen en kirke og kirken en forretning,” siger han.

”Selvom de forskellige enheder tilknyttet kirken formelt set er organisationer, der ikke drives for pengenes skyld, så er deres virksomhedsmæssige og kapitalistiske træk altoverskyggende. For eksempel beskytter kirken sine logoer, teknologi og Hubbards forskellige signaturer gennem ophavsrettigheder, varemærker og servicemærker. Hver mission og organisation er en juridisk enhed oprettet som en autoriseret franchise,” siger Bromley.

Stor kontrol i Scientology

Scientology ejer cirka 100 service- og varemærker, som blandt andet er oplistet på organisationens danske hjemmeside. Religious Technology Center (RTC) i Californien, som udgør en del af toppen af Scientology, holder øje med brugen af logoer, symboler og tekster.

Lokale organisationer, der køber sig til brugen, skal leve op til en række standarder, som også overvåges nøje af Scientology, fortæller David Bromley. Standarderne handler for eksempel om at bruge Hubbards metoder korrekt.

”Scientology fører statistik på alt. Og jeg mener alt,” siger David Bromley.

”Man skal løbende indrapportere og nøje følge procedurerne udstukket af Scientology. Man kan skildre dette på en negativ måde, men det er det ikke kun. Den positive side er, at man gør tingene i henhold til bestemte standarder. Det er kvalitetskontrol,” siger han.

Kontrollen med de lokale afdelinger har ikke altid været så stor, vurderer James Lewis, Scientology-forsker og professor ved afdelingen for historie og religiøse studier, Universitetet i Tromsø. Scientology oplevede en enorm fremgang sidst i 1970'erne og i begyndelsen af 1980'erne. Ifølge ham skyldtes det især de lokale afdelingers arbejde, der gjorde mange lokale scientologer velhavende. Hovedorganisationen ønskede større del i væksten og skærpede kontrollen med de lokale afdelinger. Det resulterede i, at mange scientologer, som havde skabt en produktiv, lokal forretning, gik deres vej, skriver James Lewis i en videnskabelig artikel fra juli.

Selvom Scientology har tal på det meste, er det hemmeligt, hvor meget organisationen samlet set ejer, og hvad den gør med sine indtægter, bekræfter flere.

Nogle afhoppere, som kender systemet indefra, mener, at Scientology sidder på en formue. Debbie Cook, som brød med organisationen i 2012, havde som kaptajn for Flag Service Organisation i Florida været en af de højst rangerede scientologer i verden. I et brev, som hun angiveligt sendte til 12.000 medarbejdere forud for sit brud, skrev hun, at ”indtægter for medlemskab opbevares som internationale reserver og er vokset til mere end en milliard dollars”.

Men ingen har kunnet bekræfte, om det er sandt. Tallene findes kun ”i Scientologys tæt bevogtede optegnelser”, fortæller Mark Rathbun, en anden højt rangeret leder, der forlod organisationen i 2004.

At pengestrømmene er hemmelige, bekræftes af John Gordon Melton, professor i amerikansk religion ved Baylor Universitet i Texas, USA, og forfatter til bogen ”The Church of Scientology”.

Han konkluderer dog, at Scientologys ledelse ikke lukrerer ret meget på de formentlig store indtægter. Derfor kan man også kun i begrænset omfang sammenligne organisationen med multinationale virksomheder som McDonald's, mener han.

”At sammenligne Scientology med en forretning fører den forestilling med sig, at folk på toppen samler rigdom. Men vi ved, at indtægterne ikke er blevet anvendt til at berige ledelsen, som lever på et relativt beskedent plan. Det lader til, at deres belønning er magt og ikke rigdom,” siger han.

Scientology bruger derimod millioner på at opkøbe ejendomme i storbyer verden over. Ifølge egne oplysninger har organisationen alene det seneste årti købt eller opført i alt 40 såkaldte Ideelle Organisationer - store centre, som samler Scientologys kurser og tilbud under et tag - i storbyer som Zürich, Johannesburg og Sydney. I København har Scientology ligeledes købt en ejendom til en estimeret værdi af 44,5 millioner kroner, som bevægelsen forventer at indvie ved årsskiftet 2015/2016.

Få overblik over Scientologys organisationer nedenfor og læs heletemaet om Scientology her