Prøv avisen

Stort dyk i antal skilsmisser undrer eksperter

"Faldet i 2019 kan ikke forklares med en holdningsændring blandt befolkningen, da de ikke sker fra den ene dag til den anden. Jeg har simpelthen ikke en forklaring på det," lyder det fra Mai Heide Ottosen, der er sociolog og blandt andet forsker i skilsmisser. Modelfoto. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Antallet af skilsmisser i 2019 får både Danmarks Statistik og flere eksperter til at løfte øjenbrynene. Det er nemlig det laveste i 20 år. Eksperter har svært ved at finde en forklaring, men giver den nye skilsmisselov som et muligt bud

Lige knap 10.600 skilsmisser i 2019 kan lyde af meget, men det er faktisk et markant fald, hvis man sammenligner med tidligere. Tallet er det laveste i de 20 år, man kan se tilbage i tallene i Danmarks Statistiks statistikbank, og det er et fald på 30 procent i forhold til 2018. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Skilsmisseprocenten er også væsentligt lavere end før, da den er nede på 35 procent. Den angiver, hvor mange ægtepar, der vil forblive gift eller blive skilt, hvis alle bliver skilt i samme rate som i 2019. Skilsmisseprocenten har siden 1986 aldrig været under 40 procent.

Et umiddelbart bud på en forklaring kunne være den nye skilsmisselov, der trådte i kraft den 1. april 2019. Loven betyder, at der for ægtepar med fælles børn er en tre måneders betænkningstid, før en skilsmisse kan træde i kraft. Samtidig blev der oprettet et Familieretshus, der tager sig af sager om samvær og forældremyndighed i stedet for Statsforvaltningen.

Men Danmarks Statistiks tal peger umiddelbart ikke på, at det er den nye lovgivning, der giver det markante fald i antal skilsmisser. Det fortæller Annemette Lind Olsen, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik og ansvarlig for undersøgelsen.

”Hvis faldet var sket fra april, så kunne det godt pege i den retning, men forskellen er allerede markant mellem 2018 og 2019 fra januar. Samtidig ville det også have peget i den retning, hvis det kun var for børnefamilier, der var sket et markant fald, men også blandt dem uden børn er der færre skilsmisser,” siger Annemette Lindhardt Olsen.

Den ændrede skilsmisselov har også skabt ventetid på at blive skilt ved det nyoprettede Familieretshus, hvor der i gennemsnit er en sagsbehandlingstid på 17 uger. Derfor er der også kommet 104 millioner på finansloven for 2020 til at nedbringe ophobning af sager og dermed ventetid. Struktur- og lovændringen i forhold til skilsmisser sidste år har været skyld i, at færre skilsmissesager har kunnet afsluttes i 2019, oplyser Familieretshuset til Kristeligt Dagblad.

Det har også resulteret i den førnævnte ventetid. Samtidig har der dog været et fald i, hvor mange der har søgt om skilsmisse, fra 2018 til 2019. Sidste år søgte 16.265 om skilsmisse, mens tallet fra 2018 var 18.097.

Faldet i antallet af skilsmisser kommer bag på Mai Heide Ottosen, der er sociolog og blandt andet forsker i skilsmisser.

”Det er ikke til at komme uden om, at det er et meget voldsomt fald. Sandheden er, at jeg mangler en forklaring. Først tænkte jeg på, om Danmarks Statistik kan have begået en fejl. Men det er meget usandsynligt. Det kan også hænge sammen med den nye skilsmisselovgivning, men det tyder tallene ikke på. Det er et meget pludseligt fald, og jeg har aldrig set noget lignende. Skilsmissetallene går altid op og ned, men har været stort set uændrede siden 1990. Der var et kæmpe boom, da straksskilsmisse blev mulig i 2013, men det faldt igen få år efter. Faldet i 2019 kan ikke forklares med en holdningsændring blandt befolkningen, da de ikke sker fra den ene dag til den anden. Jeg har simpelthen ikke en forklaring på det,” siger Mai Heide Ottosen.

Også seniorforsker fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Peter Fallesen er meget overrasket over de nye tal. Han har også umiddelbart svært ved at finde en forklaring på et så radikalt fald.

”Da jeg først så faldet, tænkte jeg, at det måtte have noget at gøre med den nye skilsmisselov, og de tre måneders tænkepause for par med børn. Men det tyder oplysningerne fra Danmarks Statistik ikke på. Der var i 2013 og 2014 en voldsom stigning i antallet af skilsmisser, da kravet om seks måneders separation ophørte. Men vi har ikke set noget som det her før. En decideret adfærdsændring ville undre mig, da man ikke tidligere har set en ændring i den her liga inden for ét år,” siger Peter Fallesen og tilføjer:

”Faldet i antallet af dem, der søger om skilsmisse, er et markant mindre fald end faldet i skilsmisser, så det tyder på, at en del af faldet i antallet af skilsmisser skyldes, at folk, der har søgt om skilsmisse, ikke er blevet skilt endnu.”