2021 blev et ekstraordinært år for Kristeligt Dagblad

Engangsindtægter og godt finansår indbragte Kristeligt Dagblad et historisk højt resultat, lyder det i en pressemeddelelse efter avisens generalforsamling tirsdag

2021 blev et ekstraordinært år for Kristeligt Dagblad
Foto: Leif Tuxen.

Kristeligt Dagblad fik i 2021 sit hidtil bedste år med et overskud på 29,7 millioner kroner efter skat. Resultatet af avisens primære drift på godt 9 mio. kr. før skat lå på niveau med resultatet for 2020. Det ekstraordinære overskud er præget af to store udlodninger fra henholdsvis Ritzau og Danske Mediers Arbejdsgiverforenings konfliktfond. En væsentlig del af overskuddet skyldes også store kapitalindtægter som følge af den positive udvikling på de finansielle markeder i årets løb. 

Selskabets samlede omsætning voksede med knap fem procent til i alt 155 millioner kroner. 

Kristeligt Dagblads oplag voksede med cirka én procent til 32.140 i andet halvår 2021, og antallet af mennesker, der læser avisen hver uge, lå på 208.000, hvilket er en lille stigning fra 204.000 ugentlige læsere i 2020.

Avisen oplevede en stabil digital udvikling. I årets løb relanceredes både papiravisen og hjemmesiden k.dk i nyt design. Nichemediet kirke.dk udvikler sig også tilfredsstillende.

Kristeligt Dagblads Forlag, der udgiver omkring 20 bogtitler om året, heraf de fleste fagbøger, oplevede et svagere salg end forventet på grund af corona-nedlukningen af samfundet. 

”Det er en stor glæde, at Kristeligt Dagblads oplag fortsat vokser, og vi oplever markant interesse for avisens fokus på åndelige og menneskeligt eksistentielle emner,” siger ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager
 
“Vi er også glade for, at avisens samlede økonomi er blevet styrket. Vi forventer imidlertid et faldende resultat af selskabets primære drift i 2022 i forhold til 2021, især som følge af stigende distributionsomkostninger, øgede priser på avispapir og energi og lavere købekraft, som vil påvirke danskernes lyst til at købe avisabonnementer. Det spiller desværre også en rolle for det resultat, som vi forventer i 2022, at aktie- og obligationsmarkederne er gået så voldsomt tilbage, som det er sket i år.”

Kristeligt Dagblads regnskab blev vedtaget på selskabets generalforsamling tirsdag 3. maj.

Erik Bjerager fratræder efter 28 år stillingen som ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør med udgangen af maj. Jeppe Duvå tiltræder som ansvarshavende chefredaktør, Karin Dahl Hansen indtræder i chefredaktionen, og Hans-Christian Kock tiltræder som ny adm. direktør.