Prøv avisen

Au pairer mister populært netværk i Danmark

Der bliver nu nogle tusinde au pairer, som ikke længere har et sted at gå hen, hvis de har problemer. Det er uanstændigt, at vi som samfund lader nogle af de allersvageste på arbejdsmarkedet i stikken, siger FOAs formand Dennis Kristensen. Foto: Nima Stock

Netværk for au pairer må lukke. Folketinget dropper støtte via satspulje. FOA-formand kalder det uanstændigt

Et populært netværk for au pairer i Danmark ser alligevel ud til at overleve, skriver avisen.dk.

Det står klart, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fastslår, at netværket fortsat kan få del i en millionsum fra staten til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), som er med til at drive netværket.

- Der er afsat 3 millioner kroner i driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste. Der er ikke noget i aftalen (om Satspuljen, red.), der udelukker, at en del af disse penge bruges til au pair-rådgivning, skriver ministeren til avisen.dk.

Mandag lød meldingen ellers, at Au Pair Netværket, der hjælper og rådgiver au pairer i Danmark, blev tvunget til at lukke.

Det skyldtes, at det ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) var slut med et afgørende statstilskud. Siri hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dermed så det ud til, at Au Pair Netværket ville komme til at mangle de omkring 2,3 millioner kroner, som det årligt koster at drive netværket, der er populært.

Netværket arrangerer blandt andet møder og sammenkomster for au pairer. Alt i alt er der omkring 3000 mennesker under au pair-ordningen i Danmark, og alene i 2016 fik det 2602 henvendelser.

Hans Henrik Lund, der er daglig leder af KIT, regner nu med, at au pair-rådgivningen fortsætter.

- Men præcis hvordan og under hvilke former, skal vi have afklaret i den kommende tid, siger han til avisen.dk.

Hans Henrik Lund har oplevet forløbet som forvirrende.

- Vi har følt os lidt som i en rutsjebane, hvor vi har kørt den ene vej den ene dag. Og den anden vej den anden dag.

- Det har været lidt forvirrende, men nu regner jeg bestemt med, at vi finder en god løsning, siger Hans Henrik Lund til avisen.dk.

I et skriftligt svar til netmediet skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet:

- Hvis KIT ud fra dialogen med Siri har fået en anden opfattelse, er det selvfølgelig beklageligt.