Prøv avisen

32 skøre danske stednavne

Uploadet af Brian Schunk Foto: Brian Schunk

Vi har indsamlet sjove og særprægede danske stednavne for at dele dem med vores læsere

Denne artikel er en del af temaet Danske stednavne på k.dk

I Danmark kan man køre igennem Sibirien. Stedet kan passeres på et par minutter, når man kører mellem Nyborg og Kerteminde.

Rusland kan også findes i Danmark, nemlig i nærheden af Dronningmølle i Nordsjælland. Og ønsker man at besøge Paris, kan det også lade sig gøre inden for landets grænser, hvis man kører på landevejen mellem Lemvig og Struer. Byernes By vil de færreste nok kalde stedet, for byen udgøres af kun ni huse.

Dyreborg, Kobanke og Malle er andre eksempler på sjove navne,som kan findes på et Danmarkskort.

Foråret er kommet til Paris. Der var tirsdag 2. marts 1999 godt 7 grader i solen ved middagstid. Det fik dog ikke beboerne til at vove sig ud. De sad trygt inden døre, mens trafikken susede forbi den lille "by" på en håndfuld huse mellem Lemvig og Struer. Henning Bagger/NORDFOTO Foto: HENNING BAGGER
Det ikke ligefrem poetiske vajnavne, der præger egnen mellem Tarm og Nr.Nebel. Her navnet på en sidevej til Tarmvejen: Stygvej - så slem er den nu ikke. En bred velholdt grusvej er der da ikke noget stygt ved! Foto: Leif Hjernøe
Enighed Samdrægtighed Forfald Frederikshavn Foto: Klaus Kristiansen.
På en ferie på Læsø fandt Lars Kjærgaard denne vej, der ikke er særlig lang, men alligevel må have gjort sig fortjent til at have dette navn. Vejen ligger i udkanten af Østerby. Foto: Lars Kjærgaard.
At være eller ikke at være ? - Vær! Kører man fra Horsens mod øst ad vejen til Odder, mødes man straks efter at være kørt ud over by-grænsen af et vejskilt til venstre, hvor der står: Vær 1. Efter at have fulgt opfordringen mødes man efter en kilometer af et skilt, der peger i modsat retning med en gentaget opfordring: Vær. Denne gang uden kilometerangivelse. Det ejendommelige er, at man mellem de to skilte ikke ser noget byskilt. Spørgsmålet er det paradoksale: At være eller ikke at være, hvor er Vær? - Måske er svaret blot det enkle: Vær! Nå, efter nærmere eftersyn, så repræsenteres denne ikke-væren dog særdeles konkret af Vær Kirke, der blandt mange gode historiske mindesmærker rummer de jordiske rester af Peder Griffenfeld, født Schumacher, (1635- 1699). Han gjorde alt for hurtig karriere under først Frederik III, siden under Christian V. Magten steg ham til hovedet. Han begik majestætsfornærmelse i 1676. Det sidste betød døden. På skafottet blev han fradømt ære, liv og gods, men slap på selve retterstedet med livsvarigt fængsel. Med venlig hilsen Leif Hjernøe Foto: Leif Hjernøe
Kent Vestesen fra Hørning har set dette skilt på sin cykeltur fra Århus til Alrø. "Det er 'Husrækken' nær Oldrup mellem Horsens og Odder. I følge Krak.dk er det et lidt "større" gadesystem med op til nummer 25. Stednavnet skulle findes fem steder rundt i landet," skriver han. Foto: Kent Vestesen
Bodil Nielsen fra Farum har sendt dette billede. Hun skriver: "Hundetudevej er en sidevej på vejen fra Vesterø til Byrum på Læsø. Da vi et par gange om året holder ferie på Læsø, måtte vi jo forevige vores nu afdøde bordercollie Pusan under skiltet. Hver gang jeg passerer vejen, må jeg trække på smilebåndet og sende en tanke til den dejlige hund." Foto: Bodil Nielsen
Rom ved Lemvig. Det staves ligesom Rom, hovedstaden i Italien, men det udtales Romm. I Middelalderen blev sognenavnet stavet Runnum. Det kan eventuelt betyde ”et sted, hvor der er et mærke”,og det passer meget godt, fordi netop her ved Rom Kirke løb de nord-sydgående og de østvestgående middelalderlige veje sammen. Det er jo også her den såkaldte ”oldtidsvej” kommer forbi, markeret af højrækker gennem Ramme, Lomborg og Fabjerg. Rom Kirke er den største på Lemvigegnen, og det fortælles, at den havde status som fjerdingskirke. Det vil sige den kirke, som lå ved tingstedet. Det passer ikke helt i dette tilfælde, for Skodborg Herreds ting lå i Gudum, og flyttede først til Rom Kirke i 1608. Men det var den kirke, der lå midt i herredet og muligvis ikke blot den største, men også den ældste i Skodborg Herred. Foto: Flemming Henningsen
Fløe er en samling gårde og en nedlagt skole i Buderup-Gravlev Sogn i Rebild Kommune, skriver Kaj Kristophersen fra Støvring, der var landpostbud ved Støvring postkontor i 1960?erne. "Op til jul kunne man møde et postkort, der var adresseret: Præsten i Støvring, der døber børnene i Fløe. Det var før, der kom postnumre og gadenavne." -- Foto: Kaj Kristophersen.
Ellen Aarlit Gade fra Thyholm har sendt billedet af dette vejskilt far Anholt. "Vejen går virkelig gennem 'landet' eller øen - der er kun to veje, der er asfalteret, resten er grusveje, hvilket betyder, at der er flere cykler end biler," skriver hun. Foto: Ellen Aarlit Gade.
Preben Kaas Vænge og Dirch Passers Alle er gadenavne i nyt boligkvarter på Frederiksberg,København Foto: Leif Tuxen
Kjeld Petersens Plads, vejskilt i nyt boligområde på Frederiksberg.København Foto: Leif Tuxen
En halv snes kilometer øst for Varde, på vejen til Grindsted, kan man finde denne opfordring til at øse. Midt i en regntid kan den virke appellerende. Men straks efter ses dette skilt, som kan tolkes som det stik modsatte: Regnvejr frabedes - trods alt! - Øse sogn har i øvrigt en meget smuk middelalderkirke med noget så usædvanligt som udvendige kalkmalerier (hvis de da ikke er regnet væk!) Foto: Leif Hjernøe
"Jeg gad nok vide, hvor mange turister, der er blevet skuffet, hvis de har troet, at de kunne få stillet sult og tørst og har sat kurs mod Madsted. Madsted ligger i Sydthy, nærmere bestemt i Hvidbjerg Vesten Å Sogn ved Ove Sø, skriver Jytte Hammerich Fauerby fra Odense. Foto: Jytte Hammerich Fauerby
Hans P. Ravn fra Vejle har sendt dette billede til bagsiden. "Når man i Sønderjylland kører ad landevejen fra Sommersted mod øst, møder man kort før Haderslev dette vejskilt. Umiddelbart kan man forestille sig, at her ligger to fremvisningshaver med hver deres særpræg. Men man bliver overrasket, for her møder man straks skilte, som advarer om, at her kører tanks. Andre skilte fortæller, at området er øvelsesterræn for militæret. Længere fremme ad vejen øjnes en ejendom med 'Nyhave' på landens gavl og derefter ligger så 'Gammelhave.' Forklaringen på militærets tilstedeværelse i området er, at Forsvarets Bygningstjeneste og Haderslev kaserne i 1990'erne overtog 'Nyhave'", skriver Hans P. Ravn. Foto: Hans P. Ravn.
Der er måske ikke så mange, der ved det, men Sibirien er aldrig langt væk.Og så kan der fodres og jages. Foto: Ukendt.
Vejskilt på Bornholm Foto: Annie Rohrsted
Nylars en lille forstadsby til Rønne, og symbol på mit nye liv i Recovery efter mange års psykisk sygdom. Foto: Lars Christensen
Holger Krabbe har sendt billedet af Kallesandevej ind til bagsiden. Han fortæller, at "navnet Kallesandevej skulle efter forlydende stamme fra dengang, gårdene lå samlet oppe i byen. Hver enkelt gård havde markskifter med den bedste jord nærmest gården, dernæst den magre jord og til sidst den dårlige jord. Den gode og måske den magre jord kunne bruges til opfedning af stude (kastrerede tyre), mens den dårlige jord blev brugt til kalvene - altså kalvesand, kallesand". Foto: Holger Krabbe.
I det nordvestlige hjørne af Danmark ligger byen Vigsø i en bugt ved Vesterhavet. Byen ved bugten er især kendt for sit feriecenter, men den huser også en vej med det særegne navn Krægpøtvej.Kræ-hvad for noget? spørger I nok. Krægpøtvej, med tryk på første stavelse, for sådan udtales det på thybomål.Ifølge "Stednavne i Thy og Vester Han Herred" af Svend Aakjær stammer det sandsynligvis fra de lokale udtryk for "kvæg, kræ, kreatur" og "pyt". Det vil sige et vandhul -- eller en pøt -- hvor kreaturerne/kræet kunne slukke tørsten. Pøtten ligger ude i klitheden, hvor der i sin tid også lå en gård af samme navn. Krægpøt-gården er i dag omdannet til spejderlejr og feriekoloni.Selvom Krægpøtvej vel er ukendt for de fleste, er den ganske berømt i filmens verden. Passionerede Olsen-banden-fans vil vide, at det var her, dele af "Olsen-banden i Jylland" blev filmet. Mens Benny, Kjeld og Egon ledte efter skatten i de tyske bunkers nede på stranden, talte Mads Madsen alias Karl Stegger sine penge i skrothandlen, der lå i en strandgård på Krægpøtvej. Og i nabohuset blev endnu en berømt film optaget, nemlig Gabriel Axels Oscarvindende "Babettes gæstebud".I dag drager både danske og tyske fans stadig til Vigsø for at finde de steder, hvor Olsen-banden-filmen foregik. Før eller siden finder de frem til Krægpøtvej, der i øvrigt også er en del af cykelruten Vestkyststien.bundgaard@kristeligt-dagblad.dk Foto: Vera Bundgaard
TIVOLI PÅ ÆRØ Det hvidkalkede hus på billedet var tidligere et gæstgiveri. På gennemrejse, formodentlig sydfra, gjorde Georg Carstensen, der grundlagde Tivoli i København ophold og overnattede på gæstgiveriet. Han har muligvis forelagt sine planer om et Tivoli for gæstgiveriets indehaver, og på den måde været årsag til navngivning af denne vej, der findes umiddelbart uden for Ærøskøbing på grænsen mellem Rise Sogn og Ærøskøbing Sogn. Foto og tekst er indsendt af Karen og Christian Wiggers.
Glædeby nær Bulbjerg Foto: anne Vestermark Mejer
Skilte fra Østermarie på Bornholm der fører til Bent og Lars Ulrik Mortensens overgang og til Flemming Flindts Svanesø. "Engang for længe siden fik et ægtepar den geniale idé, at hvis kulturen ikke kom til Udkantsdanmark, så ville Udkantsdanmark bringe kulturen til det øvrige Danmark. Som sagt, så gjort - ægteparret Carsten og Kirsten Seeger grundlagde begrebet "Kulturbornholm" fra deres domicil i Østermarie på Bornholm. Kulturbornhoms vigtigste opgave er årligt at invitere en æreskunstner til Østermarie, hvor kunstneren får en vej, en runddel, en sø eller andet opkaldt efter sig ved en større festlighed i Østermarie Kirke. Aflægger man Østermarie et besøg, vil man finde de mest overraskende, sjove og særprægede danske stednavne efter personligheder, som vi alle kender og glæder os over. Blandt andet finder man Ghita Nørbys Runddel og Palle Hulds hulvej i Øster Marie," skriver Maja Arthy. Den 25. juni i år blev den verdensberømte cembalist Lars Ulrik Mortensen og hans far, Bent Mortensen, udnævnt som æreskunstnere. De har nu fået en foegængerovergang opkaldt efter sig. Foto: Maja Arthy
Gadenavn fundet under ferie på Mols 2009 Foto: svend lykkegaard - 11/08 12:35
Velkommen til Flovt 12 km øst for Haderslev. Foto: Anders Rudbeck
Den lille idylliske fynske havneby Lundeborg. Momleby. Foto: Morten Juhl
Send til Kristeligt Dagblad via Twitter. Foto: twitter.com/PernilleRosen
Det er til at finde rundt i Flovt. To gader - det er det. Foto: Anders Rudbeck
Erik Sigh fra Birkerød har sendt bagsiden dette billede af vejskilte til Kattehale, der er et naturområde ved Allerød i Nordsjælland. Han fortæller, at navnet Kattehale sandsynligvis er opstået i 1800-tallet. Ifølge Lokal-historisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune og Frederiksborg Amts Stednavne (1929) kommer navnet af plantenavnet kattehale, der er "fællesnavn for en del planter, hvis vækst eller blomsterstand har en fjern lighed med en kattehale." Bagsiden vil gerne opfordre læserne til at indsende fotografier af vejskilte med sjove og særprægede danske stednavne. Gerne ledsaget af en anekdote om stednavnet og en forklaring på, hvad navnet betyder. -- Foto: Erik Sigh.
Det kniber gevaldigt for beboerne i den lille vestjyske landsby Bur at se det muntre i landeplagen 'Regndråber drypper i mit hår'. Landsbyen blev nemlig Danmarks vådeste plet i den vådeste juni nogensinde. Regnen har silet trøstesløst ned over landsbyen og skabt problemer for både afgrøder og almindeligt udeliv. 193 milimeter er det blevet til mod normalt ca. 55 milimeter. Som produktionsassistent Trine Klejnstrup Andersen siger: - Det er van(d)vittigt.... Foto: Søren Palmelund
Kærlighedsstien ved Den Gamle By i Århus. Foto: Ukendt.