Prøv avisen

50 nye hospicepladser er på vej

Antallet af hospicepladser vil stige i de kommende år. - Foto: colourbox.com

Snart får flere danskere mulighed for at tilbringe livets sidste dage på et hospice

Flere uhelbredeligt syge og døende danskere får i fremtiden mulighed for at tilbringe de sidste dage i et hospices trygge rammer omgivet af fagfolk, der kan hjælpe med alt fra smertelindring til sjælesorg.

Inden for det kommende år stiger antallet af hospicepladser i Danmark med 50. Det svarer til en stigning på knap 32 procent fra de nuværende 158 pladser.

Senest har Sankt Lukas Hospice i Hellerup ved København besluttet at udvide fra de nuværende 12 til 24 sengepladser. Hospicet etablerer i samme ombæring 15 nye hjemmehospicepladser, så antallet af disse når op på 45.

– Vi er nu så langt, at vi skal til at genhuse hospicepatienter, medarbejdere og alt det, der befinder sig i det nuværende hospice, i andre lokaler. Det gør vi i slutningen af november. Samtidig går en udbygning og ombygning i gang i forhold til de 12 nye pladser. Der vil også ske en modernisering af de 12 nuværende pladser, fortæller Edy Kjærsgaard, forstanderinde for Sankt Lukas Stiftelsen, som allerede for flere år siden søgte om lov til at udvide hospicet i Hellerup.

Her har man i flere år måttet afvise omkring 80 procent af de patienter, der søgte om at bruge stedet.

– Det har vel at mærke været relevante patienter, vi har afvist 80 procent af – altså patienter, hvis tilstand har berettiget dem til at komme på hospice, siger Edy Kjærsgaard.

Ud over de aktuelle udvidelsesplaner i Hellerup er der, som Kristeligt Dagblad før har omtalt, tre nybyggede hospicer på vej. Alle åbner i 2010.

Det drejer sig om Filadelfia Hospice i Dianalund på Vestsjælland med 12 sengepladser, Hospice Svanevig i Bandholm på Lolland med 12 sengepladser og Hospice Søndergård i Måløv ved Ballerup med 14 sengepladser.

Også Hospice Vendsyssel vil gerne fordoble antallet af sengepladser fra seks til 12. Regionsrådet i Region Nordjylland tager stilling til sagen tirsdag.

Hos Hospice Forum Danmark glæder formand, Tove Videbæk (K), sig overordnet over, at det går fremad med antallet af pladser.

– Det går absolut den rette vej. Men det samlede antal hospicepladser når bare stadig ikke op på det, der er minimumsbehovet, siger hun.

Myndighedernes egne beregninger viser nemlig, at der er behov for 50 hospicepladser per en million indbyggere – altså omkring 260 pladser i hele Danmark. Med de planlagte udvidelser og nye hospicer når antallet af sengepladser op på i alt 208.

– Så der er stadig brug for flere pladser. Samtidig er der brug for at komme videre med at sikre en ordentlig pleje til de uhelbredeligt syge og døende, som ligger derhjemme og på sygehusene. Vi skal ikke kun tænke på den lille gruppe, der befinder sig på hospice, siger Tove Videbæk og tilføjer, at regeringen og Folketinget må på banen med både krav om flere hospicepladser og bedre palliativ behandling – og med økonomi til at sikre den udvikling.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), er enig i retningen.

– Set i lyset af, at et massivt politisk flertal i Danmark har den holdning, at vi ikke skal have aktiv dødshjælp, så er det klart, at den palliative behandling skal opprioriteres endnu mere. Og der hører hospicebegrebet til som en meget væsentlig faktor. Vi kan se, at det går den rigtige vej. Men vi kan ikke udrette mirakler. Heller ikke økonomisk.

agger@kristeligt-dagblad.dk