6 ud af 10 angste børn kan behandles af mor og far

Forældrene står selv for behandlingen af børn med angst i nyt forskningsprogram, der viser gode resultater

I de mest ressourcestærke familier sætter forældrene ofte massivt ind, når angsten viser sig hos børnene, men mange familier står stadig magtesløse. Foto: Caleb Woods/Unsplash

Flere skolebørn får angst, og der mangler både systematik og ressourcer i kommunerne til at håndtere problemet. Men faktisk kan mange børn hjælpes ud af angsten af deres egne forældre, viser ny dansk forskning.