Aarhus vil bygge bro over generationskløften

Institutioner i Aarhus skal samarbejde, så børn og unge, ældre og gamle får relationer på tværs af alder. Venstre frygter, det er camoufleret sparepolitik

Politikerne i Aarhus har besluttet, at der skal bygges en bro på tværs af generationerne i Aarhus kommune. Det fører blandt andet til, at kommunen skal have et nyt frivillighus, hvor elever fra Teknisk Skole skal drive en café for de ældre.
Politikerne i Aarhus har besluttet, at der skal bygges en bro på tværs af generationerne i Aarhus kommune. Det fører blandt andet til, at kommunen skal have et nyt frivillighus, hvor elever fra Teknisk Skole skal drive en café for de ældre. Foto: Erwin Wodicka.

I Aarhus bliver kontakt på tværs af generationerne nu et politisk krav. Et byrådsflertal har pålagt ældresektoren og forvaltningen for børn og unge at samarbejde om at bygge bro mellem byens borgere henover generationskløfter. Dermed forsøger politikerne at realisere nogle af idéerne bag EU-året 2012, der har aktiv aldring og solidaritet mellem generationer som tema.

LÆS OGSÅ: Studerende skubber kørestole i kulturlivet

Vi tror, at venskaber på tværs af alder kan føre meget godt med sig, og vi vil sende et signal om, at solidaritet og samvær mellem generationer har stor betydning, uanset om man er barn, voksen eller gammel, forklarer Kristian Würtz (S), der er rådmand for børn og ungeområdet.

Det er imidlertid ikke alle, som synes, at beslutningen er god. I byrådssalen stemte Venstre imod.

Skoler og plejehjem kan godt selv finde ud af at samarbejde. Dagplejemødre besøger de gamle med børnene, og skoleelever kommer og optræder. Det er fint, som det er. Det blomstrer allerede nedefra, og der er ikke behov for, at den slags dikteres af politikere, forklarer Kate Runge (V), der er tidligere embedslæge.

Hun frygter, at den megen snak om brobygning mellem generationer bare er et skalkeskjul for nye nedskæringer på ældreplejen.

Rationalet er, at jo flere pårørende og frivillige, man kan få til at besøge de gamle, jo færre medarbejdere behøver vi. Men det er ikke en udvikling, jeg støtter, siger hun.

Kontorchef i kommunens afdeling for borgerinddragelse og civilsamfund, Annemarie Broe-Zacho, mener imidlertid, at den nye målsætning reelt fører til nye initiativer, som ikke har med plejesektoren at gøre.

Vi har fået generations-temaet på dagsordenen på en helt ny måde, siger hun.

Det er rigtigt, der allerede er mange Lucia-optog og fastelavnsfester på plejehjemmene, men det her handler ikke kun om børnehavebørn og gamle på plejehjem. Vi er begyndt at tænke generationsmødet meget bredere ind, siger hun.

Aarhus skal for eksempel have et nyt frivillighus, og fordi generationstemaet er kommet på dagsordenen, bliver det et hus, hvor gamle og unge mødes. Det er meningen, at elever fra Teknisk Skole skal drive en café for de ældre i det nye hus som skolepraktik.

Sådan en ordning ville aldrig være faldet os ind før. De unge får en praktikplads, de ellers ikke ville have haft, og gamle og unge får et socialt fællesskab, som kan være med til at nedbryde fordomme og øge tolerancen i begge grupper. Det er et eksempel på, at beslutningen faktisk gør en forskel, siger Annemarie Broe-Zacho.

Seniorliv side 9