Prøv avisen

Adopterede børn kommer oftere til læge

Det er første gang, at forskere med så stort datamateriale har kortlagt adoptivbørns sundhed.

Risikoen for at skulle behandles for en psykisk lidelse eller en adfærdsforstyrrelse er mere end fordoblet hos adopterede i sammenligning med børn født i Danmark, viser en dansk undersøgelse.

Læs her om undersøgelsen:

* Undersøgelsen omfatter knap 7000 børn fra 0 til 11 år, som er adopteret til Danmark mellem 1994 og 2005. Desuden indgår en kontrolgruppe bestående af næsten 500.000 ikke-adopterede.

* Generelt viser undersøgelsen, at adoptivbørn oftere er patienter hos de praktiserende læger, og at flere henvises til behandling hos specialister.

* Henvisningerne sker ofte på baggrund af psykiske eller adfærdsmæssige problemer.

* Undersøgelsen siger ikke noget med sikkerhed om årsagerne. Forskerne ved derfor ikke, om adoptivforældre er mere opsøgende og vedholdende end andre forældre, eller om læger agerer anderledes, når de har med adopterede og deres familier at gøre.

Kilde: Ugeskrift for Læger, Danish Medical Journal