Prøv avisen

Advokater: Mere fair at løse skilsmisser i retten

Hos foreningen Danske Familieadvokater mener man, at domstolene kan styrke retsfølelsen. Foto: Polfoto

Det kan give en styrket retsfølelse, hvis man fra politisk hold enes om at samle skilsmissesager hos domstole

Når børne- og socialminister Mai Mercado (K) i de kommende uger forventes at komme med forslag om et enklere skilsmissesystem, kan domstolene få en større rolle.

Blandt andet Socialdemokratiet er fortaler for at lægge mere ind under domstolene, i de skilsmissesager hvor konflikten går i hårdknude.

Dermed er der medvind til en domstolsmodel, og et sådan enstrenget system har man netop efterlyst længe hos foreningen Danske Familieadvokater.

Her mener man, at domstolene kan give en styrket retsfølelse, end hvis man ordner skilsmissen i en forvaltning.

- Der er en grund til, at vi som samfund har bygget os op omkring domstolene, siger formand Anne Broksø og nævner de fordele, der er ved at lade domstolene håndtere skilsmissekonflikterne.

De tæller blandt andet, at man ved domstole skal tale sandt, og at man på forhånd ved, hvilke påstande den anden nedlægger. Samtidig er man i retten sikret en upartisk dommer.

- I en forvaltningsmodel kan man møde hvem som helst ved siden af dig. Det kan være nogle, der ikke nødvendigvis er særligt rare at møde. I en retssal er der regler for, hvem du kan møde, siger Anne Broksø.

Som reglerne er i dag, begynder alle skilsmisser i Statsforvaltningen, hvorefter sagerne tages videre til domstolene, hvis ikke de kan løses.

Men står det til familieadvokaterne, er der ræson i at samle det hele hos domstolene.

Mai Mercados forgænger, Karen Ellemann (V), arbejdede på et lignende forslag, før hun forlod ministeriet.

Hun oplyste, at antallet af højkonfliktfyldte skilsmisser lå på mellem 10 og 20 procent. Og ifølge Mai Mercado er det ikke ændret.

Af de sager, der kører ved Statsforvaltningen, karakteriseres 43 procent som højkonfliktsager, viser en undersøgelse fra SFI fra 2016.