Ny undersøgelse: Ældre er socialt aktive højt oppe i alderen

Halvdelen af de 82-97-årige er sammen med venner mindst en gang om ugen. I det hele taget er ældre danskere meget sociale og hjælper i voksende omfang deres børn. Samtidig daler andelen af enker på grund af mændenes stigende levealder, viser ny undersøgelse blandt 10.000 danskere

Langt de fleste ældre danskere har et godt socialt liv. Eksempelvis mødes halvdelen af de 82-97-årige med venner mindst en gang om ugen, viser en ny undersøgelse.
Langt de fleste ældre danskere har et godt socialt liv. Eksempelvis mødes halvdelen af de 82-97-årige med venner mindst en gang om ugen, viser en ny undersøgelse. Foto: Folkebevægelsen mod Ensomhed

At være fyldt 90 år er ingen hindring for at leve et selskabeligt liv med besøg af venner og familie flere gange om ugen. For langt de fleste ældre danskere har et godt socialt liv.

Eksempelvis mødes halvdelen af de 82-97-årige med venner mindst en gang om ugen, ligesom 8 ud af 10 bedsteforældre er sammen med deres børnebørn mindst en gang om måneden. Et andet tegn på, at ældre har det godt socialt, er, at 8 ud af 10 sjældent føler sig ensomme, mens tre procent ofte har den følelse.

De positive tendenser fremgår af en ny undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har kortlagt de sociale relationer blandt 10.000 repræsentativt udvalgte danskere mellem 51 år og 97 år – altså både fremtidens og nutidens ældre.

”Selvfølgelig oplever man som ældre tab af venner og familie. Men overordnet viser vores undersøgelse, at socialt samvær med venner og familie og børn er på et relativt højt niveau, også højt oppe i alderen. De fleste oplever desuden at få meget støtte fra deres omgivelser, og kun et mindretal oplever konflikter, og at deres sociale relationer gør dem bekymrede. Samtidig ser vi en stigning i andelen af ældre over 77 år, der hjælper deres voksne børn, mens de 67-årige i lidt mindre grad end tidligere hjælper deres børn. Det skyldes sandsynligvis, at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet,” siger seniorforsker Anu Siren fra Vive.

Samtidig betyder mænds stigende levealder et markant fald i andelen af enker. Undersøgelsen viser, at mens hver tredje 67-årige kvinde var enke i 1997, var det tal faldet til hver 10. i 2017.

”Det er en virkelig god nyhed, for vi ved, at det at bo alene er en risikofaktor i forhold til dårligt helbred og ensomhed,” siger Anu Siren, som understreger, at sårbare grupper som for eksempel personer med demens ikke indgår i undersøgelsen.

Læge og forfatter Henning Kirk, der har skrevet en række bøger om sund aldring, forklarer, at undersøgelsens resultat falder helt i tråd med anden forskning på ældreområdet.

”Ældre har fået flere ressourcer. Men opfattelsen af, at ældre har brug for omsorg og pleje, præger stadig medierne og den politiske debat. Vi kan ikke komme uden om, at sygdom er hyppigere i alderdommen, men samtidig har der aldrig været så mange ældre, der er aktive i foreninger og idræt. Når jeg selv holder foredrag, møder jeg især mange aktive ældre kvinder. Mange er i 80’erne, og nogle er fyldt 90 år,” siger Henning Kirk, der betegner udviklingen på ældreområdet som en samfundsmæssig succes.

”Men samtidig er det vigtigt ikke at tale om ældre som en ensartet gruppe. En meget stor gruppe får det bedre, og der bliver også færre, som lider af demens, men det betyder ikke, at problemerne er løst for dem, der er ramt af sygdom,” siger Henning Kirk.

Professor ved center for sund aldring på Københavns Universitet Rudi Westendorp forklarer, at færre ældre end tidligere bor alene.

”De ældre er generelt mere aktive og har bedre helbred end for en generation siden. Det er også grunden til, at færre ældre lever alene. Generelt fortsætter livskvaliteten med at stige højt oppe i alderen,” skriver Rudi Westendorp i en mail.

Konsulent i Ældre Sagen Anna Wilroth forklarer, at Ældre Sagens fremtidsstudier ligesom den nye undersøgelse bekræfter, at langt de fleste ældre lever et godt og aktivt liv.

”Men samtidig er det problematisk, at Vives undersøgelse deler de ældre op i meget store grupper og ikke tager højde for dem, der har det dårligst, for eksempel mennesker med demens. Vi ved, at det ofte er de mest ressourcestærke, der deltager i den slags undersøgelser,” siger Anna Wilroth og henviser til, at 3 procent af de 10.000 ældre i den nye undersøgelse betegner sig selv som ensomme, mens Ældre Sagens beregninger har vist, at mindst 50.000 ældre over 65 år, svarende til godt 4-5 procent, er svært ensomme.