Prøv avisen

Ældre får sværere ved at frasige sig genoplivning

”Den nye vejledning fratager alderdomssvækkede ældre muligheden for at sige nej til genoplivning, og det er en alvorlig forringelse af den ældres selvbestemmelsesret,” siger seniorkonsulent Anna Wilroth fra Ældre Sagen. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Nye regler gør det vanskeligere for svækkede ældre at frasige sig genoplivning ved hjertestop, lyder kritikken fra Ældre Sagen. Dansk Folkeparti er på vej med et beslutningsforslag, der skal sikre skrøbelige ældre retten til en værdig død

Den 95-årige alderdomssvækkede, men i øvrigt åndsfriske beboer på et plejehjem vil fremover få sværere ved at undgå genoplivning i tilfælde af hjertestop.

Det er konsekvensen af en ny vejledning om fravalg af genoplivningsforsøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Sådan lyder kritikken fra Ældre Sagen og flere andre organisationer. De nye regler er netop trådt i kraft den 1. november.

Ældre Sagen har fået mange henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede over de nye regler.

”Den nye vejledning fratager alderdomssvækkede ældre muligheden for at sige nej til genoplivning, og det er en alvorlig forringelse af den ældres selvbestemmelsesret,” siger seniorkonsulent Anna Wilroth fra Ældre Sagen.

Hun henviser til, at den tidligere vejledning gav ”en habil ældre borger” mulighed for at fravælge genoplivning i situationer med ”tydelig fremadskridende fysisk sygdom eller svækkelse” i dialog med en læge.

De nye regler fastslår derimod, at ”almen alderdomssvækkelse” ikke giver mulighed for at fravælge forsøg på genoplivning.

”Man skal i dag være i en aktuel sygdomssituation for at kunne fravælge genoplivning. Det er et spørgsmål, der betyder meget for vores medlemmer. De er optaget af, hvordan de sikrer sig selv og deres pårørende en værdig afslutning på livet,” siger Anna Wilroth.

I Ældre Sagen er vurderingen, at underskrivelsen af et behandlingstestamente ikke er nogen garanti for at undgå genoplivning.

”Behandlingstestamentet træder først i kraft, når man er varigt inhabil og for eksempel ligger i koma. Hvis en ældre falder om med et hjertestop, er der tale om akut situation, hvor personalet på et plejehjem ofte ikke kan nå at få fat i en læge,” siger Anna Wilroth og henviser til, at det kun er en læge, der kan afgøre, om et behandlingstestamente træder i kraft.

Overlæge Ove Gaardboe, der har deltaget i udvalgsarbejdet med de nye retningslinjer og arbejder som konsulent for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, vurderer også, at den nye vejledning fratager en gruppe svækkede ældre deres selvbestemmelsesret.

”Generelt er de nye retningslinjer et fremskridt. Men lige nøjagtigt den habile borgers mulighed for at fravælge genoplivning ved hjertestop er blevet ringere,” siger Ove Gaardboe.

Anita Mink har som praktiserende læge på Frederiksberg blandt andet mødt en 100-årig plejehjemsbeboer, der ikke kunne gå efter et hoftebrud. Hun var glad, men mæt af dage og ønskede ikke at blive genoplivet, fordi behandlingen er forholdsvis hårdhændet.

”Med den nye vejledning er alderdomssvækkelse ikke længere nok til at fravælge genoplivning. Der skal være et aktuelt sygdomsforløb. Følgerne efter hoftebrud kan tolkes som et aktuelt sygdomsforløb, men det beror på lægens tolkning. Vejledningen efterlader et stort rum for fortolkning. Nu må vi se, hvor bred en vej lægerne får at gå på. Det vil give lægerne større frihed, hvis alderdomssvækkelse også er et kriterium,” siger Anita Mink.

Lægeforeningen peger på, at det kan være svært at skelne mellem alderdom alene og sygdom.

”Det rammer lægers og sygeplejersker retssikkerhed, at reglerne på det punkt er uklare,” siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkøbing.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, har på baggrund af kritikken forberedt et beslutningsforslag i Folketinget, der skal sikre, at svækkede ældre kan undgå at blive genoplivet ved hjertestop.

”Alle ældre skal sikres retten til en værdig død. Vi har haft så meget debat om behandlingstestamenter og fremtidsfuldmagter, så jeg tænker, at det er en fejl, at den nye vejledning ikke sikrer retten til at fravælge genoplivning, hvis man er alderdomssvækket,” siger Liselott Blixt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heu-nicke (S), men ministeren har tidligere oplyst, at han vil sætte emnet på dagsordenen, når Folketingets etiske kreds – partiernes sundhedsordførere, medlemmer af paragraf 71-tilsynet samt medlemmerne af udvalget vedrørende Det Etiske Råd – mødes i februar 2020.8