Ældre Sagen: Isolationen af svage ældre går for vidt

Flere plejehjem opfordrer nu de ældre til at blive på værelserne, og samtidig drosler nogle kommuner ned for rengøringen i hjemmeplejen

"10-12 dages isolation kan risikere at gøre nogle ældre deprimerede, og det kan være svært at reparere på," siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.
"10-12 dages isolation kan risikere at gøre nogle ældre deprimerede, og det kan være svært at reparere på," siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

41.000 ældre på landets plejehjem er i øjeblikket afskåret fra at få besøg, og samtidig beder flere plejehjem beboerne om at blive på deres egne stuer for ikke at blive smittet med corona.

Derudover har en række kommuner som blandt andet Aarhus og København besluttet at skrue ned for rengøringen hos modtagere af hjemmehjælp. Det sker for at afværge smittefare fra personale. Skrækscenariet er en situation som i Italien og Spanien, hvor mange borgere i ældreplejen er blevet ramt af covid-19.

Pårørende og ansatte skal gøre alt, hvad der er muligt for at undgå at bringe smitten videre til skrøbelige ældre. Men samtidig er det bekymrende, at titusindvis af ældre skal leve i længere tids social isolation og uden udsigt til at få gjort rent i deres eget hjem.

Det mener Ældre Sagen, der netop har henvendt sig til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) for at få ministeriet til at udstikke retningslinjer for, hvordan ældreplejen skal tackle situationen.

”Vi finder det foruroligende, at flere plejehjem isolerer ældre på deres værelser. Vi ved i forvejen, at en fjerdedel af de ældre på plejehjem føler sig ensomme. Vi synes bestemt ikke, at de pårørende skal komme på plejehjemmet. Men hvis personalet bliver testet og bruger værnemidler, så burde det være muligt, at de ældre kunne være sammen i fællesstuer under 10 ad gangen,” siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Han mener, at isolation af ældre på deres egne stuer er ulovligt, medmindre en person som smittebærer kan isoleres i henhold til lovgivningen.

”10-12 dages isolation kan risikere at gøre nogle ældre deprimerede, og det kan være svært at reparere på. Derfor er der brug for en præcis information til plejehjem og hjemmepleje,” siger Bjarne Hastrup, som også finder indskrænkningerne i rengøring bekymrende.

”Dårlig hygiejne indebærer også en risiko for at blive smittet med corona. Medarbejderne bør testes og have adgang til værnemidler, så de ældre ikke bliver smittet,” mener Bjarne Hastrup.

SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, er enig i, at isolationen af svækkede ældre er et kæmpe problem.

Hun fremhæver, at kommunerne bør rådgives om arbejdstilrettelæggelse, så medarbejderne arbejder i små grupper, og kun få personer kommer i borgerens eget hjem. Hun mener samtidig, at hjemmepleje og institutioner bør have mulighed for at teste intensivt for corona.

”Det er ikke kun i ældreplejen, at isolation er et problem. Det gælder også bosteder for mennesker med psykiske lidelser, hvor der kan opstå store konflikter. På et plejehjem kunne man også løse op for isolationen ved for eksempel at lade en smitte-testet pårørende gå en tur med de ældre. Det er vigtigt at skærme ældre mod smitte, men vi skal også undgå, at svage borgere havner i en desperat situation på grund af ensomhed,” siger Kirsten Normann Andersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der i går blev udsendt retningslinjer for brug af værnemidler og håndtering af smitte i ældreplejen. Retningslinjerne fastslår blandt andet, at beboerne ikke må låses inde, men forholder sig ikke til spørgsmålet om isolation af raske beboere på stuer.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, ønsker ikke at udtale sig om problematikken.