Prøv avisen

Akupunktur mod barnløshed skal undersøges

Mange ufrivilligt barnløse bruger alternativ behandling for at opnå graviditet, men nu skal det undersøges, om det rent faktisk har en effekt

I Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløses blad er der med jævne mellemrum annoncer for alternative behandlere, og foreningens formand anslår, at mellem en tredjedel og halvdelen af alle ufrivilligt barnløse tyr til alternative behandlere trods behandlingens manglende dokumentation.

Nu har Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, ViFAB, under Sundhedsministeriet bevilget 900.000 kr. til et forskningsprojekt om akupunktur og kunstig befrugtning.

På Fertilitetsklinikken Trianglen i Hellerup vil man undersøge, om det øger chancen for graviditet, hvis kvinden får akupunktur i forbindelse med, at hun får lagt befrugtede æg op i livmoderen.

- Vi ved, at akupunktur kan hjælpe mod uregelmæssige menstruationer, og derfor er det nærliggende at tro, at det kan influere på hormonerne. En anden mulighed er, at akupunktur øger blodgennemstrømningen i livmoderen, siger dr.med., speciallæge Lars Vestergaard, der skal lede projektet.

Håb om gennembrud

Han peger på, at det aldrig er videnskabeligt undersøgt, om akupunktur kan forbedre graviditetschancerne i forbindelse med kunstig befrugtning til trods for, at mange barnløse bruger metoden. En mindre tysk undersøgelse viste dog, at hvor 26 procent af kvinderne, der var i almindelig kunstig befrugtning, blev gravide, var det 42 procent, der blev gravide, hvis de samtidig fik akupunktur.

- Hvis vi kan vise lignende resultater, vil det være et stort gennembrud for behandlingen for ufrivillig barnløshed, der har stået i stampe de seneste fem år. Det er som om, at man har nået en grænse for, hvad man kan udrette medicinsk, og derfor trænger vi til et nybrud. Akupunktur er billig og en ikke-traumatisk behandling, og derfor kan jeg sagtens forestille mig, at den bliver implementeret i almindelig barnløshedsbehandling, siger Lars Vestergaard.

Formand for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, Tomas Therkildsen, kalder det glædeligt, at der nu bliver forsket i den alternative behandling mod barnløshed.

- Der er helt klart mange barnløse, der benytter sig af akupunktur, zoneterapi og andre former for alternativ behandling i dag uden reelt at vide, om det har en effekt. Mange barnløse har brugt den lange ventetid på behandling på alternative metoder. Og den almindelige lægeverden kan jo også kun afhjælpe problemet og har ikke noget bud på, hvordan man undgår den ufrivillige barnløshed, siger Tomas Therkildsen.

Hurtigt resultat

Det er første gang, at ViFAB giver så stort et støttebeløb til et enkelt forskningsprojekt. Det skyldes, ifølge centerchef Helle Lønroth, at man ønsker at se hurtige resultater.

- Projektet om barnløshed finansierer vi fuldt ud, så forskerne ikke bliver forsinkede af at skulle ud og søge penge andre steder. Så er man mere sikker på at se nogle resultater snart.

Ifølge Lars Vestergaard vil 300 kvinder indgå i projektet, som ventes afsluttet til næste sommer.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk