Alger er skyld i fiskedød

Pseudochattonella farcimen er navnet på den giftige alge, der i de kommende måneder kan udgøre en trussel mod danske fisk.

En giftig alge ved navn Pseudochattonella farcimen kan true danske fisk. På billedet ses store forekomster af brunalger, blæretang ved Knudshoved Odde, Tang, (Arkivfoto)
En giftig alge ved navn Pseudochattonella farcimen kan true danske fisk. På billedet ses store forekomster af brunalger, blæretang ved Knudshoved Odde, Tang, (Arkivfoto) Foto: Henrik Pyndt Sørensen Denmark

En giftig alge kan udgøre en trussel mod danske fisk. Det ved Per Juel Hansen, lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, alt om.

Han er også projektleder i Habfish, som er et forskningsprojekt finansieret af det Strategiske Forskningsråd. Projektet har blandt andet til formål at opnå viden, som kan sætte os i stand til at tackle problemet med fiskedød forårsaget af alger. Der blev blandt andet sat fokus på algeproblemet under det 17. havforskermøde på Roskilde Universitet, som slutter i dag.

LÆS OGSÅ: Nu skal der hældes alger i benzintanken

Alger er encellede organismer, der færdes i vand og omdanner sollys til energi. Det lyder uskyldigt, men nogle alger er giftige og det er netop problemet, siger Per Juel Hansen:

I 2009 og 2011 har vi haft store problemer herhjemme med fiskedød forårsaget af denne alge. Netop på grund af pseudochattonella-algen, der trives i vand med en temperatur på to til seks grader, valgte fiskeopdrættere sidste år at lade være med at sætte de opdrættede fisk ud i havet, indtil vandet nåede over fem-seks grader. Men fiskedøden ramte alligevel de naturlige fisk, og de vil igen blive ramt, hvis algen laver masseforekomst i år.

Nogle gange ser det ud, som om fiskene får en overfølsomhedsreaktion over for algerne, som når mennesker reagerer på pollen. Det, der sker, er, at fiskene producerer meget slim, hvilket gør, at de bliver kvalt, siger Per Juel Hansen og tilføjer:

Vi vil forsøge at få isoleret nogle af de giftstoffer, algerne producerer. Vi vil undersøge, om vi kan akklimatisere og tilpasse fiskene til at klare en høj koncentration af de fiskedræbende alger. Vores håb er at finde ud af, om vi kan vaccinere fiskene.