Alken indtager Kattegat

Tusindvis af alke er begyndt at trække forbi Grenen på Skagens Odde og ind i Kattegat

Alken indtager Kattegat. --
Alken indtager Kattegat. --. Foto: Jesper Plambech.

I disse dage kan man være heldig at se alke i titusindtal trække forbi Grenen. Store flokke af den sort-hvide havfugl er nemlig på vej til Kattegat for at overvintre.

Alkenes træk forbi Grenen gentager sig hver år omkring midten af oktober og cirka en måned frem. Og der er ikke tale om en lille flok alke. Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings, DOF, database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet blev der bare den 18. oktober noteret hele 422 alke, som fløj forbi Grenen og ind i Kattegat.
Alkene kommer fra ynglepladser i Nordatlanten, mestendels ved Storbritannien og Island, hvor det skønnes, at mere end en halv million alkepar yngler. DOF regner med, at omkring 5000 alkepar holder til i Østersøen. Ifølge foreningen viser havfugletællinger fra skibe, at op imod 400.000 alke finder sig til rette i det sydlige Kattegat fra november til marts, og dermed befinder en betydelig del af verdens alkebestand sig de kommende måneder i de indre danske farvande. De sort-hvide alke holder sig enten tæt ved kysten eller længere til havs og skal ses på med kikkert fra Grenens yderste klitter.

krasnik@kristeligt-dagblad.dk