Prøv avisen
Spørgsmål svar

Søren Pind: Alle universitetsstuderende skal have dannelse i teknologi, filosofi og historie

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil genindføre filosofikum på universiteterne. – Foto: Mogens Flindt/ritzau

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har nedsat en inspirationsgruppe, der skal forberede indførelsen af et nyt filosofikum for alle universitetsstuderende. Et vigtigt formål er at gøre det klart for de unge, at universitetet ikke er en skole

I oplægget til nyt filosofikum står der, at faget både skal favne humanistisk og naturvidenskabelig dannelse. Det skal gøre de studerede klogere på demokratiet, filosofien, etikken, teknologien og naturen med inspiration fra tænkere som Grundtvig, Kierkegaard og Niels Bohr. De studerende skal også lære algoritmer til programmering, have styrket deres skriftlighed og sproglige præcision og de skal selvstændiggøres til at tage ansvar for deres egen læring. Hvordan tænker du, at alt det kan rummes i ét fag?

Det er det, jeg nu har bedt nogle kloge mennesker sætte sig sammen og tænke over. Jeg vil ikke på forhånd sige firkantet, hvordan det skal gøres, men jeg mener der er et behov for at få styrket de her ting, og jeg håber, at det er muligt at sætte et forløb sammen, der kan være med til at trække nogle linjer for de studerende.

Er det dit generelle indtryk, at danske universitetsstuderende i dag mangler dannelse på alle de områder, vi taler om her?

Jeg kan se, at der er et behov for, at hvis man som moderne menneske forventes at skifte livsbane seks-syv gange i løbet af sit liv, så har man brug for at have et bredt fundament af forståelse for samfundet og det at uddanne sig. Der er et behov for, at de studerende bliver klædt på til fremtiden teknologisk, filosofisk og historisk. Det er de tre hovedlinjer, jeg ser i et nyt filosofikum.

Er det ikke et dilemma, at hvis et filosofikum skal favne så bredt, risikerer det nemt at blive overfladisk, selvom det akkurat har det formål at være en indføring i akademisk fordybelse?