Prøv avisen

Alternative arrangementer på Store Bededag

En pilgrimsvandring i det nordjyske landskab på Store Bededag er én af mulighederne for at bruge dagen på kristen vis. Foto: Foto: Foto: Arkiv/Erik Bjerager

Store Bededag fungerer mange steder i landet som Store Konfirmationsdag. Men mange kirker tilbyder alternativer som blandt andet økumeniske gudstjenester, børnegudstjenester og pilgrimsvandringer

Store Bededag. Navnet burde sige alt. Men ofte bruges dagen udelukkende som en ekstra fridag eller som "Store Konfirmationsdag".

Flere og flere kirker er dog begyndt at finde på nye tiltag rettet mod de kirkegængere, som ikke skal til konfirmation, men som alligevel gerne vil bruge dagen i kirken.

Her følger en oversigt over nogle af mulighederne på Store Bededag.

Økumenisk gudstjeneste
I København arrangerer Diakonissestiftelsen i samarbejde med en ortodoks og en katolsk menighed en økumenisk gudstjeneste, der finder sted i Emmauskirken kl. 16.

Denne Store Bededags-fejring er udsprunget af interesse for katolsk og ortodoks meditativ bønspraksis. Gudstjenesten består således af både katolske, protestantiske og ortodokse indslag, der lapper over hinanden og tilsammen udgør en helhed.

- Det er lykkedes os at finde en form, hvor hver kirke kommer til sin ret, uden at vi blokerer for samarbejdet mellem de enkelte kirkers traditioner, forklarer diakon Holger Madsen, der er medarrangør af initiativet.

Gudstjenesten inkluderer musik, der er lavet over 'Angelus-bønnen' og den latinske udgave af 'Hil dig Maria'. Det katolske afsnit begynder gudstjenesten med en salme og 'Hil dig Maria'. Derefter tager protestanterne over med en salme og sungne saligprisninger i vekselsang, assisteret af kirkekoret. Til sidst kommer den ortodokse kirke på banen med liturgiske bønner, Jesusbønnen og helgenprisninger. Læs mere om arrangementet her.

Bøn for nationen
Evangelisk Alliance har gennem de seneste fem år arrangeret "Bøn for nationen" i København på Store Bededag. Her mødes udlændinge og danskere fra folkekirke og frikirker til en bededag for Danmark.

Betina Jensen er projektleder i Kirkernes Integrations Tjeneste, der er medarrangør af begivenheden. Arrangementet viser ifølge hende, at der både er danske og internationale kristne, der bekymrer sig for landet.

- Vi tror på, at bøn har en virkning. Når mennesker er samlet i et fællesskab for at bede, sker der en forandring i os og de ting, vi beder for, siger hun og henviser til Matthæusevangeliet 18, 20: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt i blandt dem.

Bøn for nationen foregår i Bethesda (Israels Plads) i København kl. 15.30 og plejer at samle mellem 800 og 1200 mennesker. Der vil være gospel og oplæg om relevante problemstillinger i samfundet.

I år omhandler det kvoteflygtninge og de afviste asylansøgere, og der foretages desuden en indsamling til fordel for de afviste irakiske asylansøgere. Desuden vil der være bønner om forskellige emner.

Der er cirka 150 internationale- og migrantkirker i Danmark. Læs mere om arrangementet her.

Pilgrimsvandring
I byen Svenstrup i Nordjylland arrangeres der for tredje år i træk pilgrimsvandring på Store Bededag. Her vil man vandre igennem det smukke nordjyske landskab med blandt andet udsigt til Limfjorden. Undervejs vil man vandre i stilhed i en halv time.

- Stilheden er en mærkværdig god oplevelse. Der sker noget i sådan en lang række mennesker, når de går lige så stille. Ofte har de fået foreslået et vers fra Bibelen eller en salme, som de kan meditere over, og det giver en form for ordløst fællesskab, siger Peter Grarup, der er én af arrangørerne.

Den stille vandring kan eksempelvis bruges til at fundere over dagens tema, der er Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer." (Matthæusevangeliet 7,7).

Udover stilheden og den smukke natur fremhæver Peter Grarup samtalerne som et særligt element i pilgrimsvandringen:

- En vandring er en anledning til at tale sammen. Ofte bliver emnet noget, der relaterer sig til deltagernes tro, og det er der åbenbart et behov for. Folk savner det, fordi der ikke i øvrigt er rammer for det i kirken, siger han.

Normalt deltager 30-40 mennesker i pilgrimsvandringen, der udover selve vandringen indeholder en nadvergudstjeneste og salmesang.

Meditativ gudstjeneste
Også Møllevangskirken i Århus er fyldt op med konfirmationsgæster i løbet af dagen. Derfor holder Århus Studentermenighed en særlig aftensgudstjeneste i kirken.

Gudstjenesten vil have et meditativt præg og vil være bygget op omkring Kristuskransen, der er det luthersk-evangeliske svar på blandt andet katolikkernes rosenkrans. De 12 runde perler står for særlige temaer i den kristne tro, og ind imellem disse perler findes der aflange perler, der symboliserer stilhed og det at lytte til Gud.

Gudstjenesten vil indeholde tekstlæsninger, meditationer og stilhed. Der vil desuden være mulighed for at tænde lys og sætte fokus på bod og bøn. Efter gudstjeneste serveres varme hveder i sognegården.

Taizé-gudstjeneste
I Hjortshøj i Århus vil der kl. 11 blive sat fokus på meditation og musik under en taizé-inspireret gudstjeneste. Her vil der være plads til stilhed og bøn.

Under gudstjenesten synges der blandt andet små taizé-kor og der er mulighed for altergang. Efterfølgende kan man spise frokost nær kirken.

Børnedag
I Sorgenfri Kirke tager Store Bededag udgangspunkt i børnene. Klokken 10 vil der være børnegudstjeneste med temaet bøn.

Der vil være forskellige happenings. Blandt andet vil dukkerne Samson og Sally komme og blande sig i gudstjenesten. Hele dagen vil give nye oplevelser for både øjet, ørerne og maven.

Senere vil der være trylleshow og aktivitetsboder på pladsen foran kirken. Overskuddet går til gadebørn i Tanzania, hvor kirken deltager i et projekt.

En pilgrimsvandring i det nordjyske landskab på Store Bededag er én af mulighederne for at bruge dagen på kristen vis. Foto: - Foto: Stockxchng.
Bibelvandringer har ligesom pilgrimsvandrigen stor succes. På en bibelvandring knytter man de bibelske tekster til naturen Foto: Foto:Adriana Herbut/ Stockxchng.