Alternativet vil droppe partidisciplin om etiske spørgsmål

Aktiv dødshjælp bliver et af de politiske temaer på Alternativets årsmøde. Partiet overvejer at stille sine folketingsmedlemmer frit i de ”svære etiske spørgsmål”

I dag holder Alternativet årsmøde i Odense, og blandt de mange debatemner bliver netop spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Arkivfoto
I dag holder Alternativet årsmøde i Odense, og blandt de mange debatemner bliver netop spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup.

Alternativet går ind for aktiv dødshjælp. Det står i partiprogrammet, som blev vedtaget efter at have været igennem et ”politisk laboratorium”, hvor flere borgere havde foreslået det.

I dag holder partiet årsmøde i Odense, og blandt de mange debatemner bliver netop spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Flere partimedlemmer foreslår, at man dropper ja’et til aktiv dødshjælp, fordi det ikke er en mærkesag, og det skaber unødig splid at gå ind for det. Alene risikoen for misbrug er al rigelig grund til at være skeptisk, skriver forslagsstillerne, blandt hvilke er teologen Juma Kruse.

Alternativets sundhedsordfører på Christiansborg er Carolina Magdalene Maier, der forud for sit valg til Folketinget sidste år arbejdede som centerleder ved Videnscenter for Patientstøtte i Region Hovedstaden. Hun fortæller, at hun leder et arbejde med at revidere hele partiets sundhedsprogram, og der vil man blandt andet se på, om man skal stille folketingsmedlemmer frit i de såkaldt svære, etiske spørgsmål, som især de borgerlige partier også gør.

”Jeg hælder til, at vi i højere grad skal stille medlemmerne frit i etiske spørgsmål, og jeg tror, vi kommer til at gå i den retning. Der er jo ingen nemme svar, og udover spørgsmålet om aktiv dødshjælp har vi også drøftet, om man skulle forbyde omskæring af drengebørn. I den sag nåede vi frem til, at det skulle man ikke,” siger Carolina Magdalene Maier.

For hende personligt skulle der meget til for at overbevise hende om, at hun skulle stemme ja til aktiv dødshjælp, for allerede i dag gør man meget for at smertelindre de døende. Hun har dog stor respekt for dem, der går ind for aktiv dødshjælp og kan sagtens se argumenterne for det.

”I mit tidligere virke arbejdede jeg tæt sammen med hospitalspræster på Rigshospitalet og hospicer, og selv om jeg ikke er religiøs, har jeg stor respekt for det arbejde, de laver. Der er noget i det perspektiv, at døden er sin egen proces, og at der er noget, vi ikke er herre over. Det, at når folk er syge og skal dø, er de afhængige af andre, det er også en del af livet.”

”Vi kan ikke være perfekte hele livet og så gå fra det perfekte til ingenting på et øjeblik bare ved at trykke på en knap. Det betyder også noget for pårørende at mærke, at der er behov for dem i en svær periode,” siger ordføreren.

Derudover er det imidlertid småt med egentlige politiske forslag på årsmødet. Der skal drøftes, om Danmark skal have ”fleksible byer”, indrettet særligt for b-mennesker, der har svært at stå op om morgenen, og så er der forslag om aflønning af partiets ”forperson” og ”næstfor- person”.

Det altoverskyggende tema ser ud til at blive debatter om partiets vedtægter. Hvordan skal man forholde sig til folkeafstemninger, skal man tage imod partihoppere, hvor længe man skal have været medlem for at kunne stille op, skal Uffe Elbæk kaldes politisk leder eller parlamentarisk leder og så videre.

Foruden at der naturligvis skal synges ”dogmesang”, spises vegetarisk og jubles over de 10.000 medlemmer, det er lykkedes at skaffe siden partiets begyndelse.