Analyse: SF har stadig de forkerte ministerier

Med ministerrokaden styrkes regeringens venstreside, især værdi-politisk. Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet giver bare ikke SF mange nye værdipolitiske markeringsmuligheder

Regeringen fortsætter med sit regeringsgrundlag som facitliste, og den kan Annette Vilhelmsen ikke udfordre, som hun lovede i sin valgkamp.
Regeringen fortsætter med sit regeringsgrundlag som facitliste, og den kan Annette Vilhelmsen ikke udfordre, som hun lovede i sin valgkamp. Foto: Hasse Denmark.

Det blev den lille model. Ud røg som ventet erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) og skatteminister Thor Möger Pedersen (SF), og ind trådte i deres sted henholdsvis SFs nye formand, Annette Vilhelmsen, og udenrigsordfører Holger K. Nielsen.

Med Anne Baastrup som ny gruppeformand er partiet rykket klart til venstre. Uden at det i øvrigt i første omgang får nogen betydning for regeringssamarbejdet.

Det stod mejslet i Christansborgs granitsten, da det nye ministerpar i går blev præsenteret. Regeringen fortsætter med sit regeringsgrundlag som facitliste, og den kan Annette Vilhelmsen ikke udfordre, som hun lovede i sin valgkamp.

LÆS OGSÅ: SF-formand på konfliktkurs om kontanthjælp

Det betyder ikke, at magtskiftet i SF er ligegyldigt. Her og nu får regeringen omsider arbejdsro til forhandlinger om finanslov og reformer af kontanthjælps- og uddannelsesstøttereglerne. SF får også intern ro, fordi magten nu er fordelt mere ligeligt mellem partiets fløje.
På længere sigt kan venstresvinget dog få større effekt.

Regeringsgrundlaget er på 76 sider, og på et tidspunkt bliver der brug for enten at supplere det eller at skrive et helt nyt fordi målene er blevet opfyldt eller ikke længere er aktuelle.

Der har i efterhånden mange måneder været talt om økonomien og arbejdsløsheden som de helt centrale udfordringer for regeringen. Derfor kunne man umiddelbart tro, at SF har fat i den lange ende, når den nye ledelse kan sættes ind i to vigtige, økonomiske ministerier som Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Lige præcis i den økonomiske politik kan SF imidlertid kun ændre ganske lidt. Skattereformen er i hus, Radikale Venstre svinger den økonomiske taktstok, og rammerne for offentligt forbrug er snævre.
Annette Vilhelmsen måtte allerede i går lægge luft til sit tidligere krav om, at Europa skal indføre sin egen finansskat på handel med værdipapirer.

Tilsvarende måtte Holger K. Nielsen skrinlægge sin kritik af de regnemodeller, man bruger i Finansministeriet, og som har dannet grundlag for de økonomiske reformer, der er gennemført de senere år.
I forhold til erhvervslivet er den bundne opgave at forbedre konkurrenceforholdene for danske virksomheder. Det nåede Ole Sohn i sin ministertid at gøre til en mærkesag, og han fik endda ros for det fra erhvervslivet.

Det er bare ikke en dagsorden, der interesserer mange SFere voldsomt meget. SFs bedste chance for at presse regeringen længere til venstre ligger i det værdipolitiske felt. På emner som 24-årsreglen for familiesammenføringer og rets- og miljøpolitikken befinder den nye partiledelse sig tættere på Radikale Venstre end den tidligere. Dermed kan de to partier presse Socialdemokraterne i værdipolitikken fra hver sin side.

Her og nu bliver 24-årsreglen selvfølgelig ikke fjernet, men den kan komme i spil, når de tre partier på et tidspunkt skal forhandle et nyt eller udvidet regeringsgrundlag. Det kan vare en rum tid, og indtil da må de nye ministre markere sig fra ministerier, der ikke virker som indlysende SF-bastioner.

De værdipolitiske markeringsmuligheder ligger mere til højrebenet for eksempelvis miljøminister Ida Auken (SF)og til dels udenrigsminister Villy Søvndal (SF), men i vidt omfang synes SF fortsat at have de forkerte ministerier.