23-årige Anders kan droppe kontanthjælpen efter nytår

Anders Nyboe Hansen er en af de godt 40.000 unge under 30 år, der på trods af gunstige konjunkturer står uden for arbejdsmarkedet. Men efter flere års ledighed skal han begynde på en erhvervsskole efter nytår. Han er med i et projekt, hvor Rockwool Fonden forsøger at udvikle en ny metode, som kan hjælpe de mange unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet

Den 23-årige Anders Nyboe Hansen har været anbragt uden for hjemmet, siden han var to år. I sit ungdomsliv har han manglet opbakning fra nære voksne, men i januar skal han begynde på en erhvervsuddannelse. For første gang i mange år tror han på fremtiden. –
Den 23-årige Anders Nyboe Hansen har været anbragt uden for hjemmet, siden han var to år. I sit ungdomsliv har han manglet opbakning fra nære voksne, men i januar skal han begynde på en erhvervsuddannelse. For første gang i mange år tror han på fremtiden. – . Foto: Emil Kastrup Andersen.

Den 23-årige Anders Nyboe Hansen havde aldrig prøvet et rigtigt arbejde på en virksomhed, da han i foråret 2017 begyndte i praktik som it-supporter hos Elgiganten i Roskilde.

Han blev anbragt på et børnehjem som to-årig, fordi hans forældre ikke magtede at tage sig af ham. Hans mor døde for nogle år siden, og han har i dag kontakt med sin far.

Som barn boede han hos to plejefamilier og på en række forskellige opholdssteder. De mange skift gik ud over hans skolegang, og han nåede ikke at bestå matematik i niende klasse. Som 18-årig flyttede han i egen lejlighed. Dagene gik med at sove længe og hygge sig, for han havde ikke noget at stå op til. Efterhånden føltes det skræmmende og uoverskueligt at søge et arbejde. Møderne med kommunens jobkonsulent og et par praktikforløb rykkede heller ikke ved hans situation.

Men i februar 2017 blev han en del af projektet Nextwork i Roskilde Kommune, der i samarbejde med Rockwool Fonden forsøger at hjælpe unge ledige. For selvom der er opsving i samfundet, er det stadig otte procent af en ungdomsårgang, der ikke er i arbejde eller uddannelse. Og det tal har været stort set uforandret de seneste år. En rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at en del af de unge slås med komplekse sociale, personlige og psykiske problemer, og at mange af de mest udsatte unge har været anbragt uden for hjemmet som børn. Andre undersøgelser har vist, at det for de dårligst fungerende unge er blevet sværere at klare sig på det stadig mere effektive arbejdsmarked.

”5000 personer ud af hver ungdomsårgang har ikke fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er et problem for de unge, og det koster hvert år samfundet milliarder af kroner. Der er brug for, at vi som samfund udvikler nye metoder i forhold til, hvordan de unge kan komme videre i deres liv med arbejde eller uddannelse,” siger Ulrik Lund-Sørensen, der er programleder i den såkaldte interventionsenhed i Rockwool Fonden.

Enheden har blandt andet sat sig for at udvikle metoder, der kan hjælpe de mest sårbare unge ud af ledighed. I et første afprøvningsforløb af Nextwork i Roskilde deltog 24 unge og 22 virksomheder. 12 af de unge kom videre i uddannelse eller job, og otte fik anden hjælp som misbrugsbehandling og psykiatrisk hjælp, mens fire droppede ud af projektet. I 2017 er projektet blevet bredt ud til 57 unge, og af dem er 24 indtil videre gået i gang med job eller uddannelse.

Ulrik Lund-Sørensen betegner de foreløbige erfaringer som positive. For at undersøge effekten af indsatsen gennemfører Rockwool Fonden i øjeblikket en videnskabelig evaluering, der sammenligner deltagerne i Nextwork med en kontrolgruppe, der har deltaget i jobformidlingens traditionelle tilbud.

Anders Nyboe Hansen sidder i en orange sofa i Nextworks lokaler under skråvæggene i loftsetagen i en kommunal bygning. Han smiler, mens han fortæller om Nextwork. Han har fået mere selvtillid og tro på fremtiden. Da Anders Nyboe Hansen begyndte i Nextwork i februar 2017, var noget af det første, der blev arrangeret, et møde, hvor en række virksomheder fra Roskilde introducerede sig selv.

”Som ung skal man normalt sælge sig selv over for virksomhederne. Men tingene blev vendt på hovedet i Nextwork, og det var virksomhederne, der skulle fortælle, hvad de kunne tilbyde, hvis vi ville arbejde hos dem. Det styrkede min motivation, at jeg selv kunne vælge en virksomhed og ikke blev sendt i arbejde af et jobcenter,” fortæller Anders Nyboe Hansen.

På baggrund af præsentationen besluttede han sig til at søge praktikplads som it-supporter. I begyndelsen arbejdede han hver dag fra 9-13, og efterhånden blev hans arbejdstid udvidet. Hver onsdag mødtes han med seks andre i en netværksgruppe for at tale om erfaringer og begreber som arbejdsidentitet, ligesom der blev talt om mål for den enkelte. Et af Anders Nyboe Hansens mål var at lære at komme op om morgenen. Han har i mange år lidt af søvnproblemer og har derfor svært ved at stå op om morgenen.

Undervejs i forløbet har han haft kontakt med ungevejleder Charlotte Wasantha Christiansen fra Roskilde Kommune, og de to har drukket kaffe og talt sammen, når han har haft brug for det.

”Charlotte har været god, fordi hun altid har set tingene fra den positive side. Hvis jeg er kommet for sent på arbejde, har vi talt om, hvad jeg kunne gøre for ikke at komme for sent næste gang,” siger Anders Nyboe Hansen og fremhæver, at det har været afgørende, at han ikke er blevet mødt med løftede pegefingre.

Charlotte Wasantha Christiansen understreger, at hun som ungevejleder i Nextwork gør meget ud af at tale om de fremskridt, deltagerne gør.

”Vi forsøger at sætte mål for, hvad de unge kan gøre for at ændre de ting, der måske hindrer dem i at passe i et arbejde. Samtidig kan vi se, at det øger de unges motivation, at de selv skal vælge praktikplads,” siger Charlotte Wasantha Christiansen.

Anders Nyboe Hansen ses her sammen med ungevejleder Charlotte Wasantha Christiansen fra Roskilde Kommune. De har holdt kontakt ved ugentlige netværksmøder, og Anders Nyboe Hansen har kunnet tale med ungevejlederen, når der opstod problemer. –
Anders Nyboe Hansen ses her sammen med ungevejleder Charlotte Wasantha Christiansen fra Roskilde Kommune. De har holdt kontakt ved ugentlige netværksmøder, og Anders Nyboe Hansen har kunnet tale med ungevejlederen, når der opstod problemer. – Foto: Emil Kastrup Andersen

Efter praktikopholdet besluttede Anders Nyboe Hansen, at han ville satse på at en uddannelse som it-supporter. Men det krævede, at han havde afsluttet niende klasses eksamen i matematik. Med støtte fra vejlederne på Nextwork gik han i gang med at læse matematik, og han bestod sin eksamen i efteråret.

”Jeg var bare så stolt, at jeg ringede til min far. Tænk sig, at jeg havde bestået. Jeg har prøvet at dumpe flere gange, men denne gang lykkedes det.”

Nextwork har siden januar 2017 udvidet virksomhedsnetværket til flere end 40 virksomheder i Roskilde, der tilbyder praktikpladser til udsatte unge.

Butikssælger Henrik Hald fra virksomheden Carl Ras Værktøj og Beslag Roskilde har siden februar 2017 haft ansvaret for to praktikanter fra Nextwork. Den første praktikant afsluttede praktikperioden efter sommerferien og er gået i gang med en uddannelse på virksomhedens centrallager i Herlev. Henrik Hald er ikke i tvivl om, at det for nogle af de unge kontanthjælpsmodtagere i Nextwork er en lang rejse at blive parate til job og uddannelse.

”En af de store udfordringer kan være at komme ud af sengen om morgenen og give besked, hvis man er syg. Derfor tilrettelægger vi arbejdsdagen i samarbejde med den unge og Nextwork, så det er muligt at begynde på nedsat tid. Der er ingen kolleger, der ryster på hovedet eller ser skævt til den unge, hvis han ikke møder til tiden. Vi skal være indstillet på, at vi modtager unge, der ofte ikke har nogen erfaring med vores arbejdsplads, og vi skal være klar til at hjælpe, hvis personen kører fast i en arbejdsgang. Vi skal huske, at de unge slås med problemer, som vi andre ikke har, og at selvværdet i mange tilfælde er lavt. Flere har ikke oplevet den glæde, som de fleste mennesker trods alt har ved at gå på arbejde,” siger Henrik Hald.

For Anders Nyboe Hansen har praktikperioden og støtten fra Nextwork betydet, at han glæder sig til at komme i gang med en erhvervsuddannelse i midten af januar. Han kommer ud af kontanthjælpssystemet og skal i stedet modtaget SU. Han har stadig ikke fundet en praktikplads, men han arbejder på, at det skal lykkes.