Anklager: Svend Lings er drevet af en ideologisk kamp for dødshjælp

Samfundet bør sende et kraftigt signal og idømme den 77-årige tidligere overlæge Svend Lings et års ubetinget fængsel for at rådgive uhelbredeligt syge om selvmord, siger anklager i Højesteret. Svend Lings’ forsvarer fastholder, at den tidligere overlæge ikke har medvirket til selvmord

Svend Lings har gennem hele sagen argumenteret for, at han ikke har gjort andet end at benytte sig af sin ytringsfrihed og lagt en selvmordsvejledning ud på internettet. Han fastholder også, at han ikke har motiveret nogen til selvmord, men at de pågældende selv har truffet beslutningen.
Svend Lings har gennem hele sagen argumenteret for, at han ikke har gjort andet end at benytte sig af sin ytringsfrihed og lagt en selvmordsvejledning ud på internettet. Han fastholder også, at han ikke har motiveret nogen til selvmord, men at de pågældende selv har truffet beslutningen. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix.

Den pensionerede læge Svend Lings har udvist stor letsindighed, når han har besluttet at hjælpe personer med selvmord, efter få telefonsamler eller korte korrespondancer på mail.

Samfundet bør derfor reagere kraftigt og som udgangspunkt bør dommen være et års ubetinget fængsel.

Så markant konkluderede anklager Anne Risager i sin procedure, da Højesteret mandag indledte sagen om Svend Lings. I januar i år blev han i landsretten idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Det var en skærpelse af byrettens dom på 40 dages betinget fængsel. Det er Svend Lings selv, der har anket landsrettens dom til Højesteret.

På de grønne plysstole i Afdeling 1 i Højesteret sad Svend Lings iført sort jakkesæt og hvid skjorte sammen med en halv snes familiemedlemmer og bekendte. Alvoren til trods virkede den 77-årige tidligere overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense mest af alt som en rar bedstefar, som talte smilende med de venner, der var dukket op. Sagen mod Svend Lings begyndte, da han stod frem i Radio 24syv i 2017 og fortalte, at han rådgav terminalt syge mennesker, der ønskede at dø. Det medførte, at Styrelsen for Patientsikkerhed indgav en anmeldelse til Fyns Politi.

Mens Svend Lings lyttede opmærksomt – nogle gange med lukkede øjne – oprullede anklageren blandt andet via tv-klip, hvordan den pensionerede overlæge havde rådgivet to personer, der i begge tilfælde tog deres eget liv. Et tredje selvmord blev ikke gennemført.

Et af de centrale omdrejningspunkter i retssalen var ordet ”medvirke”. Anklager Anne Risager fremhævede i sin argumentation, at Svend Lings ved ”tilskyndelse, råd og eller dåd” forsætligt havde medvirket til en anden persons selvmord.

”Særlig grov er den letsindighed, Svend Lings har udvist. I nogle tilfælde har han truffet beslutningen om at rådgive efter en telefonsamtale på fem til ti minutters varighed. Det, der motiverer i denne sag, er blandt andet stærk medieomtale,” lød det blandt andet fra anklager Anne Risager, der vurderede, at Svend Lings ”et stykke hen ad vejen handler af egennyttige grunde”, og at han trods sine 77 år ikke virker svækket og derfor er egnet til at modtage straf.

”Han er drevet af en ideologisk kamp for aktiv dødshjælp,” fastslog Anne Risager.

I et af de tre forhold, Svend Lings er dømt for, blev det planlagte selvmordsforsøg ikke fuldført. Her mener forsvaret ikke, at Svend Lings kan dømmes for en handling, som ikke blev gennemført, mens anklageren henholder sig til landsrettens dom.

Svend Lings har gennem hele sagen argumenteret for, at han ikke har gjort andet end at benytte sig af sin ytringsfrihed og lagt en selvmordsvejledning ud på internettet. Han fastholder også, at han ikke har motiveret nogen til selvmord, men at de pågældende selv har truffet beslutningen.

Forsvarer Hanne Rahbæk lagde i sin procedure vægt på, at Svend Lings ikke har medvirket aktivt til selvmord eller selvmordsforsøg. Han har rådgivet om, hvordan man kan tage sit eget liv ved hjælp af almindeligt anerkendte lægemidler og refereret fra en lovlig hjemmeside, lød det fra forsvareren. Hun kræver derfor frifindelse af Svend Lings, fordi hverken selvmord eller opfordring til selvmord er ulovligt i Danmark, ligesom hun i retten fremhævede, at Svend Lings motiver har været idealistiske.

”Han har som læge set, hvordan mennesker lider. Han har handlet ud fra en overbevisning om, at mennesker har selvbestemmelse og dermed også ret til selv at afgøre, hvornår de vil herfra. Han har i længere perioder været i kontakt med de personer, der har henvendt sig,” forklarede Hanne Rahbæk, der afviste anklagerens påstand om, at Svend Lings ydede rådgivning på et lemfældigt grundlag.

Det tre en halv time lange retsmøde sluttede med, at hovedpersonen Svend Lings rejse sig op og læste en tale op foran de fem dommere.

”Aktiv dødshjælp forekommer mange steder i sundhedsvæsenet. Det er bare ikke noget, vi taler højt om. Aktiv dødshjælp betyder en håndsrækning til alvorligt lidende i vores samfund, der ønsker at komme herfra. Den afdøde fysiker Stephen Hawking, der led af nervesygdommen ALS, bliver ofte fremhævet som et eksempel på, hvorfor vi ikke skal have aktiv dødshjælp. Han har sagt, at hans liv var sjovt. Men han har også sagt, at de mennesker, der lider af terminal sygdom og store smerter, skal have retten til at vælge, om de vil gøre en ende på livet, og at deres hjælpere ikke bør retsforfølges,” lød det blandt andet fra Svend Lings, inden højesteretspræsident Thomas Rørdam forklarede, at Højesteret afsiger dommen om en uge. Svend Lings og hans følge forlod lavmælt retten.