Prøv avisen

Anmelderordninger skaber øget mistillid i samfundet

Whistleblower-ordninger er et brud med den danske tradition for at være et tillidssamfund, mener tidligere PET-chef, Hans Jørgensen Bonnichsen. Foto: Iris.

Whistleblower-ordninger på arbejdspladsen og det offentliges opfordring til at anmelde sort arbejdskraft skaber mistillid, mener eksperter

Anmeld naboen for sort arbejde og angiv kollegaen for at lække fortrolige dokumenter.

Sådan lyder opfordringen fra det offentlige og på mange af landets arbejdspladser. I de seneste år har mange private virksomheder og senest også Københavns og Frederiksberg Kommuner og Region Hovedstaden indført såkaldte whistleblower-ordninger, hvor medarbejdere anonymt kan anmelde kolleger for sager om bestikkelse eller overskridelse af etiske regelsæt.

Samtidig har det offentlige oprettet en række sladretelefoner, hvor danskerne opfordres til at indberette medborgere for eksempelsvis sort arbejde, skattesnyd eller socialt bedrageri.

LÆS OGSÅ: Tillid er godt. Og vi må gang på gang handle os frem til den

En cocktail, der kan svække tilliden mellem borgerne, mener blandt andre tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste Hans Jørgen Bonnichsen.

I det øjeblik en arbejdsplads er nødt til at etablere en whistleblower-ordning, sker der et tillidsbrud. Samtidig går staten hårdt til socialt bedrageri og opfordrer til, at man angiver sine medborgere. Der er sket et gevaldigt skred. Det er et brud med den danske tradition for at være et tillidssamfund til, at vi er på vej med de første tendenser til et mistillidssamfund, siger han.

Der er jo ikke noget privatliv længere. Og det hæmmer det frie initiativ og ytringsfriheden, at man konstant skal dække sin ryg, fordi man er bekymret for, at en ytring ikke tages som frugtbar kritik, men en kritik af arbejdspladsens ledelse. Inden man har set sig om, er man blevet fyret, siger Hans Jørgen Bonnichsen, der mener, at vi for længst har overskredet George Orwells dystre overvågningsprofetier fra dystopi-værket 1984.

Johannes Andersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, peger på, at sladretelefonerne kan skabe mistillid, når naboerne påtænker at anmelde hinanden for at have håndværkere i weekenden.

Det undergraver den almindelige sociale tillid, der i stigende grad bliver udfordret, siger han.

Peter Lauritsen, der er lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet og har forsket i overvågning, peger på, at myndighederne måske er gået lige lovligt langt i jagten på samfundets bedragere:

Danmark er generelt præget af stor tillid til systemet, men de ordninger, hvor man direkte opfordres til at anmelde og overvåge hinanden, er et problem. Som myndighed bør man overveje, om man ikke burde tage tre skridt tilbage og ikke sætte den fundamentale samfundstillid over styr, siger han.

Indførelsen af såvel whistleblower-ordninger som sladretelefoner er begge sket i løbet af de seneste år, hvor Danmark har været præget af den globale finanskrise.

Ifølge Vincent F. Hendricks, der er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, kunne noget tyde på, at krisen kan være medvirkende til at øge lysten til at angive kolleger og naboer:

Man har jo alle dage kunnet anmelde naboen for sort arbejde, men det nye er, at der er kommet en øget opmærksomhed og en attitudeændring. Der er studier, der foreslår, at anmelderiet er konjunkturafhængigt. Når det går godt, tænker man måske who cares, men når det går skidt for én selv, er folk typisk mere tilbøjelige til at anmelde.

Hvis man bruger whistleblower-ordningen mellem medarbejdere på samme niveau, svarer det jo til, at man overvåger sine kolleger, og det kan skabe uro, usikkerhed og manglende tillid, siger han.

Professor Lars Bo Langsted, der forsker i økonomisk kriminalitet ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, mener ikke, at whistleblower-ordninger skaber mindre tillid, måske tværtimod.

Hvis man har en arbejdsplads, hvor man har problemer med svind i varelageret, kan man alternativt være tvunget til at indføre meget rigide kontrolsystemer, og dens slags vil nemmere kunne ramme tilliden. I forhold til anmeldelse af eksempelvist sort arbejde ødelægger det ikke den generelle tillid mellem borgerne, men kan nedbryde den lokale tillid, fordi man ikke kan lide stikkere. Nogle gange ser man, at folk holder hånden over lovbrydere, eller at politiet måske ikke vil anmelde kolleger. Det er problemer, der for alvor kan true tilliden i et samfund, siger han.