Prøv avisen
Kræft

Ansvar for behandling løftes fra kræftpatienter

Den patientansvarlige læge realiseres som følge af en aftale mellem blandt andet Danske Regioner og foreningen Danske Patienter. Arkivfoto. Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix

Siden nytår har kræftpatienter været berettiget til en patientansvarlig læge, der tager patienten i hånden fra udredning til udskrivelse. Det er første trin i en aftale, der skal gøre op med utryghed og forkert behandling af alvorligt syge på de offentlige sygehuse

Kræftpatienter kan nu med rette forvente at få en patientansvarlig læge på sygehuset. Lægen skal koordinere og sikre rigtig og rettidig behandling, så patienten kan være tryg og selv slippe ansvaret.

Den patientansvarlige læge realiseres som følge af en aftale mellem blandt andet Danske Regioner og foreningen Danske Patienter. Ordningen gælder for kræftpatienter fra årsskiftet og for alle andre patientgrupper i løbet af 2018.

Står det til Danske Patienter, skal patienten have tildelt sin læge fra første sygehusdag.

”Det er vores klare anbefaling, at patienten får tildelt en patientansvarlig læge, så snart de kommer ind på sygehuset. Så kan det godt være, at ansvaret skal overdrages til en anden speciallæge længere inde i forløbet. I så fald skal ansvaret overdrages utvetydigt, og patienten skal informeres om det. Fremover skal lægen kunne sige: ’Det her er min patient’, og patienten sige: ’Det her er min læge’. Det kan de ikke i dag,” siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil.

”Det helt store problem for patienterne er den manglende koordinering og det manglende ansvar for den enkelte patient. Der kan være rigtig mange læger inde over den enkelte patients forløb, og når alle har et ansvar, er der ingen, der tager et ansvar for patienten samlet set. Sygehusenes specialisering i de senere år er god, fordi selve behandlingen bliver bedre og bedre. Men når ingen har et samlet overblik, falder patienterne ikke bare mellem to stole, men mellem mange stole,” siger Morten Freil.

I erkendelsen af problemerne har Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter indgået aftalen om ”Den Patientansvarlige Læge”, som er beskrevet i ”Hvidbog om den patientansvarlige læge”, marts 2017.

Om aftalens formål siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg:

”Den patientansvarlige læge skal være det faste anker for både patienten og den pårørende, så de ved, at denne her fagperson har ansvar for mig. Patienten skal ikke selv stå med ansvaret for sit forløb.”

Overlæge og faglig leder Charlotte Hasselholt Søgaard har i praksis virket som patientansvarlig læge på gynækologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i mange år.

”Jeg er fagligt ansvarlig for at behandle afdelingens kræftpatienter, som udgør de mest komplekse forløb. Det giver god mening for både os og patienterne, at det er den samme læge, der møder patienten fra start til slut. Når jeg skal operere en patient for kræft, er det en stor hjælp, at det også er mig, der har haft den forudgående samtale med patienten, så jeg ved, hvad der er informeret om og hvilke aftaler, der er indgået med patienten. Også efterfølgende tilstræber vi, at det er den opererende læge, der følger op på patienten. Jeg kender hele forløbet for den patient, og det gør det nemmere for mig at holde øje med det,” siger overlægen.

I størstedelen af det offentlige sygehussystem vil gennemførelsen af den patientansvarlige læge imidlertid kræve et opgør med indgroede arbejdsgange, erkender Ulla Astman.

”I stedet for som hidtil at tage udgangspunkt i lægernes vagtskemaer, skal vi tage udgangspunkt i patientens forløb. Det er en anden måde at tænke på i det offentlige, og det kommer til at tage lidt tid at ændre det. Status er, at vi er godt i gang og følger Hvidbogen.”

Læs mere: Find hvidbogen og information om den patientansvarlige læge på patientansvarlig.dk

Fremover skal lægen kunne sige: ’Det her er min patient’, og patienten sige: ’Det her er min læge’. Det kan de ikke i dag

Morten Freil, direktør i Danske Patienter