Antallet af selvmord falder globalt set

Mange steder på kloden falder selvmordshyppigheden i disse år. Men herhjemme er antallet af selvmord stagneret siden 2007, og det vækker bekymring

”I mange lande er der i dag en større åbenhed omkring psykiske lidelser og en større aftabuisering af selvmord og dermed også en større åbenhed i forhold til at søge hjælp,” siger Jeppe Kristen Toft, der er direktør for Livslinien.
”I mange lande er der i dag en større åbenhed omkring psykiske lidelser og en større aftabuisering af selvmord og dermed også en større åbenhed i forhold til at søge hjælp,” siger Jeppe Kristen Toft, der er direktør for Livslinien. Foto: Ritzau Scanpix/Iris.

Mens Grønland og andre inuitsamfund i Arktis har svært ved at knække selvmordskurven, så går udviklingen globalt set den rigtige vej. De seneste 20 år er selvmordsraten faldet i mange lande på kloden. Det nye nummer af det britiske magasin The Economist beskriver, hvordan den globale selvmordsrate er faldet med 38 procent fra 1994 til 2017. Dermed er mindst fire millioner menneskeliv blevet reddet.

I de fleste vestlige lande og også i Danmark er selvmordsraten faldet markant siden begyndelsen af 1980’erne. I Kina har den udvikling taget fart siden 1990’erne. Og selvom Rusland, Japan, Sydkorea og Indien stadig har en meget høj forekomst af selvmord, så falder selvmordshyppigheden også mærkbart i disse lande.

Ifølge Jeppe Kristen Toft, der er direktør for Livslinien, er der tre hovedforklaringer på udviklingen:

”Generelt har vi globalt set fået bedre vilkår socialt og økonomisk. Samtidig har der over hele verden været fokus på at gøre det vanskeligere at få adgang til de metoder, man kan benytte sig af. I for eksempel Indien er der stor fokus på at hjælpe landmændene, der i stort omfang har begået selvmord ved at indtage kunstgødning.”

”Samtidig er der i mange lande en større åbenhed omkring psykiske lidelser og en større aftabuisering af selvmord og dermed også en større åbenhed i forhold til at søge hjælp,” siger Jeppe Kristen Toft.

Klinisk professor og overlæge ved Psykiatrisk Center for København Merete Nordentoft henviser til, at et land som Estland tidligere havde noget nær verdensrekord i selvmordshyppighed. Men i det lille baltiske land er selvmordsraten faldet markant siden 1990’erne på grund af den økonomiske udvikling, og fordi det er lykkedes at begrænse alkoholforbruget.

I Kina er en del af forklaringen på det markante fald i andelen af selvmord ud over den økonomiske vækst, at mange kinesere er flyttet til byerne og derfor ikke længere har samme adgang til pesticider, der ligesom i Indien er et ofte anvendt selvmordsmiddel.

En undtagelse er USA. Efter et fald i selvmord frem til 2000 er selvmordshyppigheden ifølge The Economist steget med 18 procent, og ifølge magasinet er selvmordsraten i USA nu højere end i Kina. Halvdelen af alle selvmord i USA foregår med skydevåben.

”Der er ingen tvivl om, at adgangen til skydevåben er en vigtig faktor i USA,” siger Merete Nordentoft.

Flere undersøgelser har også påvist, at den økonomiske krise i 2008 påvirkede selvmordsraten i blandt andet USA og Grækenland, mens raterne i de nordiske lande var upåvirkede af krisen.

Herhjemme viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at 142 kvinder og 426 mænd tog deres eget liv i 2016. Frem til 1980 var der i Danmark godt 1400 selvmord om året, men derefter faldt tallet markant.

”Faldet skyldtes primært, at adgangen til farlige midler som sovemedicin, udstødningsgas og bygas blev begrænset. Men tallet er ikke faldet siden 2007, og det er foruroligende,” siger Merete Nordentoft.

Professor emeritus fra Syddansk Universitet Knud Juul påpeger, at der ikke er enkle forklaringer på udviklingen.

”En anden forklaring kan være, at medicinering og behandling i psykiatrien er blevet bedre, og at der følges tættere op efter udskrivningen,” siger Knud Juel.

Han peger generelt på, at internationale sammenligninger af selvmord kan være vanskelige, fordi man i nogle lande definerer selvmord anderledes end i Danmark, og at stigma omkring selvmord kan føre til underrapportering.

Direktør for Livslinien Jeppe Kristen Toft peger også på, at målrettede indsatser inden for psykiatrien og oprettelsen af selvmordsforebyggende klinikker er en medvirkende årsag til udviklingen.

”Men hvis vi skal hæve en kritisk røst, så har vi været heldige i Danmark. Det faldende antal selvmord er ikke resultatet af en koordineret indsats, men en masse effektfulde punktnedslag. Vi mangler stadig en koordineret indsats i form af en egentlig handleplan mod selvmord, som man har i mange andre lande. Hvis vi havde en national handleplan, ville vi kunne bringe antallet af selvmord længere ned. Det er flest ældre, der begår selvmord, og der bliver flere ældre de kommende år,” lyder det fra Jeppe Kristen Toft.