Prøv avisen

Arbejdsgivere: EU-forslag er forkert vej til ligestilling

EU-Kommissionen vil have flere kvinder i job, men vælger ifølge Dansk Arbejdsgiverforening den forkerte vej.

Et ønske om mere ligestilling på arbejdsmarkedet må ikke gå ud over respekten for den danske model.

Det fastslår Dansk Arbejdsgiverforening, efter at EU-Kommissionen onsdag er kommet med en stribe lovforslag, der sigter mod at styrke EU-borgernes sociale rettigheder.

Administrerende direktør Jacob Holbraad siger, at flere elementer i kommissionens sociale udspil "er helt uforenelige med den danske model".

- Vi stoler derfor trygt på, at Danmark vælger at stille sig udenfor, siger han.

Et af kommissionens forslag går på, at forældreorlov skal være øremærket med fire måneder til både fædre og mødre.

Det bryder med de danske regler. I dag har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov. Den kan frit deles imellem mødre og fædre.

Og sådan skal det også være fremover, fastslår Dansk Arbejdsgiverforening.

- Det hverken er eller bør være kommissionens opgave at diktere, hvordan danske familier fordeler forældreorloven mellem sig. Vi har i Danmark rigtig gode orlovsvilkår, og kommissionens forslag vil kun lægge bånd på danske familiers valgfrihed, siger Jacob Holbraad.

I stedet foreslår han, at kommissionen i jagten på ligestilling og sociale rettigheder tager et kig på Danmark.

- Hvis kommissionen ønsker at fremme kvinders beskæftigelse i Europa, så er der andre og bedre værktøjer i skuffen. Man bør i stedet kigge på nogle af de services, der har skabt gode resultater for ligestillingen i Danmark - som for eksempel gode daginstitutioner og en stærk ældrepleje.