Arkæologer er på sporet af Danmarks første kirke

Nye arkæologiske udgravninger ved Ribe Domkirke kan måske kaste nyt lys over gåden om Danmarks første kirke

Udgravningerne foran Ribe Domkirke bliver formentlig suppleret af nye undersøgelser til efteråret, hvor arkæologer håber at finde nye spor af den tidlige kristendom i Danmark. -- Foto: Jesper Kristensen.

Arkæologer leder fortsat efter Danmarks første kirke, som den danske konge Horik i 850'erne gav Ansgar lov til at bygge i Ribe. Ved de hidtidige talrige arkæologiske udgravninger i Danmarks ældste by – som i år fejrer sit 1300-års jubilæum – er det endnu ikke lykkedes at finde rester af en kirkebygning, som kunne være Ansgars, men i løbet af efteråret håber arkæologer ved Sydjyske Museer at komme i gang med nye udgravninger ved Ribe Domkirke.

Med dem vil man forfølge de spor af tidlig kristendom, der blev afdækket ved udgravninger af en brandtomt ved kirken i 2009, oplyser museumsinspektør Claus Feveile.

"Vi ved ikke med sikkerhed, om Ansgars kirke nogensinde blev bygget, men ved udgravningerne i 2009 fandt vi fire meter nede for første gang rester af kristne vikingegrave, og efter al sansynlighed har de haft tilknytning til en kirkebygning," fortæller han.

De første dateringer af det opsigtsvækkende fund har vist, at der har været foretaget begravelser i området i både 800- og 900-årene, og at der dermed er tale om de hidtil tidligste kristne gravfund i Danmark. Fundet af gravene tyder derfor på, at Ansgars mission havde succes.

Ansgar (801-865) var missionær og helgen og kaldes for Nordens apostel. Han var tilknyttet klostre i Flandern og Sachsen og blev af kejser Ludvig 1. den Fromme opfordret til at følge Harald Klak til Danmark. Siden virkede han i Sverige, men mødte i midten af 850?erne Horik, som ifølge de skriftlige kilder forærede ham et stykke jord i Ribe, hvorpå han måtte opføre en kirke og lade en præst tage varigt ophold.

Siden har arkæologerne grundet over, hvor dette grundstykke lå. Fundene ved domkirken peger nu på, at Ansgars kirke formentlig er bygget i dette område, og måske er domkirken opført over Ansgars beskedne missionskirke. Byggeriet af den nuværende Ribe Domkirke blev påbegyndt i midten af 1100-tallet. og kirken var færdig omkring 100 år senere. Kirken er Danmarks ældste domkirke og den bedst bevarede romanske domkirke i Norden.

Fik Ansgar bygget sin kirke, betyder det, at den kom mere end 100 år før, Harald Blåtand på den store Jellingsten lod bekendtgøre, at han samlede Danmark og gjorde danerne kristne.

Ansgar døde som ærkebisp i Bremen. Ribe blev siden et magtfuldt bispesæde, som kontrollerede en stor del af Jylland. Byen omtales første gang som bispesæde i 948, da Leofdag blev udnævnt til biskop i Ribe.

"Men om han nogensinde satte sine ben i Ribe, ved vi ikke," siger Claus Feveile.

"Han kan meget vel være blevet ved ærkebispesædet i Hamburg-Bremen. På det tidspunkt sloges ærkebispesæderne om at missionere og udnævne biskopper, som kunne tage sig af de nye områder."

Hvilket dog ikke forhindrer overleveringerne om, at Leofdag skulle være dræbt som martyr med spyd af vikinger i Ribe.

steens@kristeligt-dagblad.dk