Prøv avisen

Arkæologer forhaler og fordyrer byggeprojekter

I Aalborg har man længe diskuteret prisen for udgravningerne ved Budolfi Plads, der i første omgang stod til at skulle koste 76 millioner kroner, men i juni blev nedjusteret til cirka 30 millioner. Det samme har været gældende for andre udgravninger i forbindelse med byggeprojekter i Nordjylland. Foto: Lars Pauli Denmark

En 10 år gammel ændring af museumsloven har haft negative konsekvenser for dansk arkæologi og samtidig skabt uretfærdigt store regninger til kommuner og private bygherrer, mener flere

Da Søren Christiansen fra Brønderslev i foråret ville udvide sin køreskole med en ny manøvrebane, blev han meget overraskende for ham selv præsenteret for en regning fra det lokale museum. Der var fundet mørke pletter i jorden, som kunne være tegn på fortidsminder, og derfor skulle der foretages en arkæologisk udgravning, inden kørelæreren kunne gå videre med sit byggeprojekt, havde museet besluttet.

Efter en ændring af museumsloven, der blev gennemført i 2003, påhviler det den enkelte bygherre at finansiere arkæologiske udgravninger af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde, hvad enten det er et privat eller offentligt byggeri.

Søren Christiansen blev præsenteret for en regning på flere hundredetusind kroner, og selvom regningen efterfølgende blev nedsat betragteligt, er han sikker på, at han aldrig var gået i gang med sit byggeri, hvis han havde kendt den udgift.

LÆS OGSÅ: Finansiering af arkæologisk udgravninger er en samfundsopgave

Selvfølgelig skal man overholde landets gældende regler, men hvis samfundet vil have, vi skal passe på potteskår og sådan noget, så må samfundet vel også være villig til at betale, siger han.

Det er Torben Nilsson enig i. Han er arkæolog, ansat ved Arkæologisk Rådgivning, LandboNord i Brønderslev, og kalder lovens bestemmelser både uretfærdige og tilfældige.

Der bliver gravet alt, alt for meget i Danmark, og fra bygherrernes side bliver der naturligt nok stillet spørgsmål ved det retfærdige i, at udgravningerne skal bekostes af den lodsejer, der tilfældigvis har fortidsminder liggende på sin jord, siger han og tilføjer, at det samtidig er blevet for nemt for museerne at skaffe sig adgang til at grave, fordi der reelt ikke er noget loft over udgifterne.

Før ændringen af finansieringsprincipperne var udgravningerne på Finansloven, og det var Rigsantikvaren, der foretog den faglige prioritering.

I dag bliver næsten alle fortidsminder kategoriseret som vigtige enheder, der skal graves op. Det betyder, at vi arkæologer i dele af befolkningen bliver lagt for had, fordi vi forhaler og fordyrer byggeprojekter. Den stemning har negative konsekvenser for dansk arkæologi, og jeg mener, det er tid til at bremse op og gøre status over de seneste 10 år på det her felt, siger Torben Nilsson, som uddyber sin kritik i kronikken i Kristeligt Dagblad i dag.

I Aalborg har man længe diskuteret prisen for udgravningerne ved Budolfi Plads, der i første omgang stod til at skulle koste 76 millioner kroner, men i juni blev nedjusteret til cirka 30 millioner. Det samme har været gældende for andre udgravninger i forbindelse med byggeprojekter i Nordjylland, og det har fået det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) til at stille et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til kulturminister Marianne Jelved (R).

Flere grundejere har den opfattelse, at det er en gummiparagraf, der gælder, og at museerne opkræver for høje beløb. Derfor har jeg spurgt kulturministeren, hvordan hun vil sikre, at museerne ikke overbudgetterer i forbindelse med udgravninger ved bygge- og anlægsprojekter, siger Preben Bang Henriksen.

Marianne Jelved har svaret, at det er Kulturstyrelsen, der har det overordnede ansvar og skal godkendte museernes indstillinger. Hun oplyser også, at omkring en femtedel af de indsendte budgetter ikke godkendes umiddelbart, men at Kulturstyrelsen ikke ligger inde med oplysninger om forskellen mellem de budgetter, som museerne indsender, og dem styrelsen godkender.

Det svar er Preben Bang Henriksen ikke tilfreds med.

Jeg vil gerne vide, om bygherrerne reel har en ankeinstans, for de opfatter det selv som manglende retssikkerhed. Derfor har jeg netop i denne uge sendt et nyt spørgsmål til ministeren, siger han.

Der har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra kulturministeren.

I anledning af de aktuelle sager i Nordjylland vil det konservative byrådsmedlem i Aalborg Kommune Thomas Krarup foreslå politikerne på Christiansborg, at der oprettes en fond, der går ind og dækker omkostningerne ved arkæologiske fund.

Kulturministeriet oplyser, at Kulturstyrelsen allerede i dag i henhold til museumsloven i særlige tilfælde kan yde tilskud til udgifterne til arkæologiske undersøgelser. Styrelsen lægger vægt på, hvorvidt udgifterne udgør en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift.