Asger Jorn er midtpunkt i juridisk strid om ophavsret

Den irske forfatter og oversætter Paul Larkin er klar til at hive sin tidligere samarbejdspartner, professor Ruth Baumeister fra Arkitektskolen i Aarhus, for en irsk domstol for uden tilladelse at have brugt hans tekster om den danske Cobra-maler Asger Jorn

Asger Oluf Jørgensen – med kunstnernavnet Asger Jorn – blev født i Vestjylland i 1914 og døde i Aarhus i 1973.
Asger Oluf Jørgensen – med kunstnernavnet Asger Jorn – blev født i Vestjylland i 1914 og døde i Aarhus i 1973. . Foto: Vagn Hansen/Ritzau Scanpix.

”Ikke alene er det en grov overtrædelse af mine ophavsrettigheder og moralske rettigheder, men det er tillige en krænkelse af min værdighed som kunstner, tænker og menneske.”

Den irske forfatter, journalist og oversætter Paul Larkin taler lige ud af posen, når det kommer til den behandling, han føler, han har fået af sin tidligere samarbejdspartner, den tyske arkitekturhistoriker Ruth Baumeister, der nu er professor ved Arkitektskolen i Aarhus.

Tilbage i 2011 udgav de sammen bogen ”Fraternité Avant Tout”, om den danske og verdensberømte kunstmaler Asger Jorn (1914-1973) og hans skrifter om kunst og arkitektur. Bogen har kontraktligt tre forfattere, Ruth Baumeister, Paul Larkin og så Asger Jorn, hvis tekster bogen er baseret på. Trods sin franske titel er bogen på engelsk, og det er Paul Larkin, der har oversat langt de fleste af dem.

Men store dele af de tekster går også igen i en nyere bog af Ruth Baumeister ”L’Architecture Sauvage” fra 2014 – men uden at Paul Larkin er krediteret som medforfatter, takket eller orienteret. I snart to år har han forsøgt at komme i dialog med Ruth Baumeister, som ikke har svaret på flere henvendelser.

I sidste uge tog det irske advokatfirma KRW Law så over, og sendte et brev til Ruth Baumeister.

”Sagen er klokkeklar,” fastslår advokat Niall Murphy, som har ført en række højtprofilerede sager i såvel Irland som Storbritannien.

”Det mest overraskende er, at denne overtrædelse fandt sted, selvom parterne havde en eksplicit aftale om, hvordan deres arbejde kunne bruges. Så ikke alene er mr. Larkin beskyttet af de normale regler om intellektuelle rettigheder, men der er også en kontrakt, som ikke levner megen plads til nogen tvivl,” forklarer Niall Murphy.

Han tøver ikke med at kalde det højst usædvanligt, at en akademiker, uden nogen anerkendelse, kreditering og uden at udtrykke tak, i så stort et omfang vil bruge frugterne af en anden akademikers arbejde.

”Det har længe været den akademiske norm, at man giver klare og utvetydige referencer og udtrykker tak til andre akademikere,” fortsætter han.

Overfor Kristeligt Dagblad ønsker Ruth Baumeister ikke at kommenterer beskyldningerne, som hun betegner som chikane.

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, der er ekspert i medieret ved Syddansk Universitet, har set brevet fra den irske advokat, men ikke de to værker, som striden handler om.

”Ophavsretten beskytter ikke ideer, så hvis Baumeisters brug er inspiration og byggen videre på, er der ikke noget ophavsretligt heri. Hvis Baumeister derimod har sakset uddrag fra ’Fraternité Avant Tout’, som der efter det oplyste er aftalt fælles ophavsret til, vil det være en ophavsretskrænkelse i forhold til medophavsmanden Larkin,” lyder hans vurdering af sagen.

Meget vil dog også afhænge af omfanget, tilføjer juraprofessoren.

”I videnskabelige værker må man citere uden at spørge, men kun i berettiget omfang og kun mod korrekt citering,” fortsætter Sten Schaumburg-Müller.

Brevet fra de irske advokater taler sit eget tydelige sprog.

”Gennem dine handlinger har du nedtonet Mr. Larkins rolle som oversætter og forfatter, og har frataget ham det omdømme, han kunne have nydt godt af som følge af succesen af denne bog af høj kvalitet,” hedder det i brevet fra KRW Law, der også påpeger, at Paul Larkin på Museum Jorns hjemmeside bliver akkrediteret som medforfatter af ”Fraternité Avant Tout” og ikke kun oversætter.

Brevet gør det klart, at advokaterne har den opfattelse, at Ruth Baumeister har forbrudt sig mod de europæiske regler om ophavsret og artikel fem i Bernerkonventionen.

Brevet er sidste advarsel, før advokaterne på vegne af Paul Larkin anlægger sag ved en irsk domstol.

Det sker, hvis Ruth Baumeister ikke opfylder fire krav: At hun undskylder, informerer forlæggeren og andre parter, så de kan kreditere Paul Larkin, kommer med oplæg til kompensation, samt sikrer, at Paul Larkin bliver krediteret i hidtil udgivne og fremtidige værker.

Den hollandske advokat Ron Lamme fra advokatfirmaet Boekx i Amsterdam er ekspert i intellektuelle rettigheder, og han har set på sagen.

”Det er efter min mening en alvorlig krænkelse. Jeg har haft muligheden for at se på sagens akter, og har noteret at Ruth Baumeister eksplicit anerkender Larkins medforfatterskab adskillige gange. Jeg ville føle mig på sikker grund, hvis jeg skulle tage sagen til domstolene,” forklarer Ron Lamme.

Men han tilføjer også, at det som regel kun er advokaterne, der vinder på retssager i den akademiske verden.